Bölüm Ekle

Belgede imleç konumuna bir metin bölümü ekler. Bir metin kümesi seçebilir ve sonra bir bölüm oluşturmak için de bu komutu tercih edebilirsiniz. Bir koşulun yerine getirilmesi durumunda bölümleri diğer belgelerden metin kümeleri eklemek için, özel sütun düzeni uygulamak için veya metin kümelerini korumak veya gizlemek için kullanabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Insert - Section

From the tabbed interface:

Choose Insert - Section

On the Insert menu of the Insert Tab, choose Section.

From toolbars:

Bölüm Simgesi

Bölüm


Farklı bir bölümden isimlendirilmiş bir bölümü veya tam bir belgeyi bir bölüme ekleyebilirsiniz. Bir bölümü bir DDE köprüsü olarak da ekleyebilirsiniz.

Seçimi düzenlemek için Biçim - Bölümleri seçin..

Bölüm Ekle iletişim penceresi aşağıdaki sekmeleri içerir:

Bölüm

Bölümün özelliklerini ayarlar.

Sütunlar

Sütunların sayısını ve bir sayfa biçemi, çerçeve ya da bölüm için sütun anahatını belirler.

Girintiler

Bölümü sol ve sağ kenar ile ekler.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Dipnot ve sonntoları ve onların numaralandırma biçimlerini tanımlar

Ekle

Belgede geçerli imleç konumunda tanımladığınız bölümü ekler.

Lütfen bizi destekleyin!