Insert Manual Break

Mevcut imleç konumunda bir satır sonu, bir sütun sonu veya sayfa sonu ekler.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Daha Fazla Kesme - Elle Sonlandır menü ögesini seçin


Tür

Eklemek istediğiniz sonlandırma türünü seçin.

Satır Sonu

Geçerli satırı sonlandırır ve bulduğu metni imlecin sağında yeni bir paragraf oluşturmadan bir sonraki satıra taşır.

The restart location specifies where the next line will start after a line break.

Possible values are below.

Original text layout:

Original text layout

Value

Formatting Mark

Meaning

[None]

Line break none

Continue right after the current line.

Example of line break None (default)

Next Full Line

Line break full

Continue at the next full line, that is below all of the anchored objects intersecting with the current line.

Example of line break Next full line

Left

Line break left

Continue at the next line which is unblocked on the left hand side.

Example of Line break left

Right

Line break right

Continue at the next line which is unblocked on the right hand side.

Example of Line break right


The default value for the line break is none.

tip

You can also insert a default line break by pressing Shift+Enter.


Sütun Sonu

Elle sütun sonlandırma ekler (çoklu sütun düzeninde), ve metin kalıbını imlecin sağına sonraki sütunun başlangıcına taşır. Bir elle sütun sonlandırma yeni sütunun üstünde yazılmayan bir sınır tarafından gösterilir.

tip

Insert a column break by pressing +Shift+Enter


Sayfa Sonu

Elle sayfa sonlandırma ekler ve metin kalıbını imlecin sağına sonraki sayfanın başlangıcına taşır.Eklenmiş sayfa sonlandırma yeni sayfanın üstünde yazılmayan bir sınır tarafından gösterilir.

tip

You can also insert a page break by pressing +Enter. However, if you want to assign the following page a different Page Style, you must use the menu command to insert the manual page break.


Page Style

Elle sayfa sonunu takip eden sayfa için sayfa biçemini seçin.

tip

To switch between landscape and portrait orientation, choose the Default Page Style to apply portrait orientation or the Landscape style to apply landscape orientation.


Sayfa numarası değiştir

Elle sayfa sonlandırmasını takip eden sayfaya belirlediğiniz sayfa numarasını atar. Bu seçenek sadece elle sonlandırmayı takip eden sayfaya farklı bir sayfa biçemi atanmışsa ekin olur.

Sayfa numarası

Elle sayfa sonunu takip eden sayfa için yeni sayfa numarasını girin.

note

To display manual breaks, choose View - Nonprinting Characters.


Lütfen bizi destekleyin!