Insert Manual Break

Mevcut imleç konumunda bir satır sonu, bir sütun sonu veya sayfa sonu ekler.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Daha Fazla Kesme - Elle Sonlandır menü ögesini seçin


Tür

Eklemek istediğiniz sonlandırma türünü seçin.

Satır Sonu

Geçerli satırı sonlandırır ve bulduğu metni imlecin sağında yeni bir paragraf oluşturmadan bir sonraki satıra taşır.

tip

You can also insert a line break by pressing Shift+Enter.


Sütun Sonu

Elle sütun sonlandırma ekler (çoklu sütun düzeninde), ve metin kalıbını imlecin sağına sonraki sütunun başlangıcına taşır. Bir elle sütun sonlandırma yeni sütunun üstünde yazılmayan bir sınır tarafından gösterilir.

tip

Insert a column break by pressing +Shift+Enter


Sayfa Sonu

Elle sayfa sonlandırma ekler ve metin kalıbını imlecin sağına sonraki sayfanın başlangıcına taşır.Eklenmiş sayfa sonlandırma yeni sayfanın üstünde yazılmayan bir sınır tarafından gösterilir.

tip

You can also insert a page break by pressing +Enter. However, if you want to assign the following page a different Page Style, you must use the menu command to insert the manual page break.


Page Style

Elle sayfa sonunu takip eden sayfa için sayfa biçemini seçin.

tip

To switch between landscape and portrait orientation, choose the Default Page Style to apply portrait orientation or the Landscape style to apply landscape orientation.


Sayfa numarası değiştir

Elle sayfa sonlandırmasını takip eden sayfaya belirlediğiniz sayfa numarasını atar. Bu seçenek sadece elle sonlandırmayı takip eden sayfaya farklı bir sayfa biçemi atanmışsa ekin olur.

Sayfa numarası

Elle sayfa sonunu takip eden sayfa için yeni sayfa numarasını girin.

note

To display manual breaks, choose View - Nonprinting Characters.


Lütfen bizi destekleyin!