Elle Sonlandırma Ekle

Mevcut imleç konumunda bir satır sonu, bir sütun sonu veya sayfa sonu ekler.

Bu komuta erişmek...

Choose Insert - More Breaks - Manual Break


Tür

Eklemek istediğiniz sonlandırma türünü seçin.

Satır Sonu

Geçerli satırı sonlandırır ve bulduğu metni imlecin sağında yeni bir paragraf oluşturmadan bir sonraki satıra taşır.

tip

You can also insert a line break by pressing Shift+Enter.


Sütun Sonu

Elle sütun sonlandırma ekler (çoklu sütun düzeninde), ve metin kalıbını imlecin sağına sonraki sütunun başlangıcına taşır. Bir elle sütun sonlandırma yeni sütunun üstünde yazılmayan bir sınır tarafından gösterilir.

tip

Insert a column break by pressing Ctrl+Shift+Enter


Sayfa Sonu

Elle sayfa sonlandırma ekler ve metin kalıbını imlecin sağına sonraki sayfanın başlangıcına taşır.Eklenmiş sayfa sonlandırma yeni sayfanın üstünde yazılmayan bir sınır tarafından gösterilir.

tip

You can also insert a page break by pressing +Enter. However, if you want to assign the following page a different Page Style, you must use the menu command to insert the manual page break.


Page Style

Elle sayfa sonunu takip eden sayfa için sayfa biçemini seçin.

Sayfa numarası değiştir

Elle sayfa sonlandırmasını takip eden sayfaya belirlediğiniz sayfa numarasını atar. Bu seçenek sadece elle sonlandırmayı takip eden sayfaya farklı bir sayfa biçemi atanmışsa ekin olur.

Sayfa numarası

Elle sayfa sonunu takip eden sayfa için yeni sayfa numarasını girin.

note

To display manual breaks, choose View - Nonprinting Characters.


Sayfa Sonu Eklemek ve Silmek

Please support us!