Field Hidden Paragraphs

Saklı paragrafları gösterir ve gizler. Bu özellik sadece saklı paragrafların ekran görünümünü etikler, onların basılmasını değil.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose View - Hidden Paragraphs


note

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - View, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display fields area is selected.


alan komutu olan "Saklı Paragraf"'ı bir paragrafı saklamak için bir durum tanımlaması için kullanın. Eğer durum karşılanmazsa, paragraf gösterilir.

Bir paragrafı gizlediğinizde, paragraftaki karakterlere sabitlenmiş dipnotlar ve çerçeveler de gizlenir.

Lütfen bizi destekleyin!