Biçimlendirme İşaretleri

Metninizdeki paragraf işaretleri, satır sonlandırıcılar, sekme durakları, boşluklar gibi yazdırılmayan karakterleri gösterir.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Görünüm - İşaretleri Biçimlendirme menü ögesini seçin

From the tabbed interface:

Choose Home - Toggle Formatting Marks.

Choose Insert - Formatting Marks.

From toolbars:

Formatting Marks Icon

Biçimlendirme İşaretleri

From the keyboard:

+ F10


Bir paragraf işaretini sildiğiniz zaman, birleştirilen paragraf imlecin bulunduğu paragrafın biçimini alır.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display formatting area.

Lütfen bizi destekleyin!