Cetveller

Yatay ve dikey cetvelleri gizlemek ya da göstermek için bir alt menü içerir.

Cetvel

Yatay cetveli ve eğer aktifse dikey cetveli gizleyin veya gösterin. Yatay cetvel, sayfadaki yatay kenar boşluklarını, sekme duraklarını, girintileri, kenarlıkları, tablo hücrelerini ayarlamak ve sayfadaki nesneleri düzenlemek için kullanılabilir.

Bu komuta erişmek...

Görünüm - Cetveller - Cetveller menü ögesini seçin


Düşey cetvel

Dikey cetveli gizle veya göster. Dikey cetvel, sayfadaki dikey kenar boşluklarını, tablo hücrelerini ve nesne yüksekliklerini ayarlamak için kullanılabilir.

Lütfen bizi destekleyin!