Dipnot veya Sonnot Düzenle

Seçili dipnot ve sonnot sabitleyicisini düzenler. Dipnot veya sonnotun önüne tıklayın ve bu komutu seçin.

Bu komuta erişmek...

Düzenle - Dipnotları seçin


Dipnot veya sonnottaki metni düzenlemek için, sayfanın en altındaki dipnot alanına tıklayın, veya belgenin sonuna tıklayın.

note

Hızlı bir şekilde dipnot veya sonnot metnine gitmek için, not için kullanılan sabitleyiciye tıklayın. İmleci işaretleyicinin önüne veya arkasına yerleştirip Ctrl+Shift+PgDn tuş kombinasyonuna basabilirsiniz. Not için sabitleyiciye geri dönmek için PgUp tuşuna basın.


Numaralandırma

Dipnot veya sonnot için numaralama türü seçin.

Otomatik

Eklediğiniz dipnot ve sonnotlara ardışık numaraları otomatik olarak ekler. Otomatik numaralandırma için ayarı değiştirmek için, Araçlar - Dipnotlar ve Sonnotlar'ı seçin.

Karakter

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Seç

Bir dipnot ya da sonnot sabitleyici olarak özel karakter ekler.

tip

Bir dipnot, sonnot veya metni biçimlendirmek için, onu seçin ve Biçim - Karakter'i seçin. tuş kombinasyolarına Biçemler penceresini açmak, dipnot ve sonnot paragraflarını düzenlemek için basabilirsiniz.


Tür

Eklenecek notun türünü seçin, bu dipnot veya sonnot olacaktır. Bir dipnot mevcut sayfanın en altına yerleşir, sonnot ise belgenin sonuna yerleşir.

Dipnot

Sonnotu bir dipnota dönüştürür.

Sonnot

Dipnotu bir sonnota dönüştürür.

Sol ok

Belgede önceki dipnot veya sonnot sabitleyicisine taşır.

Icon Previous footnote

Önceki dipnot

Sağ ok

Belgede sonraki dipnot veya sonnot sabitleyicisine taşır.

Icon Next footnote

Sonraki dipnot

Dipno/Sonnot Ekle iletişim penceresi.

Please support us!