Alanları Düzenle

Bir alanın özelliklerini düzenleyebildiğiniz iletişim penceresi açar. Alanın önüne tıklayın ve daha sonra bu komutu seçin. İletişim penceresi içerisinde ok tuşlarını kullanarak sonraki veya önceki alanlara geçebilirsiniz.

Aynı zamanda bir alana çift tıklayarak onu düzenlemek için açabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Edit - Fields.

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

From the context menu:

Edit Field

From the tabbed interface:

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Fields.

Choose References - Cross-references.

From toolbars:

Icon Cross-Reference

Cross-Reference

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2


tip

Belgeniz içerisindeki alan isimleri ve alan içerikleri arasında görünümü değiştirmek için Görünüm - Alan Adları'nı seçin.


note

Eğer belgenizdeki bir DDE bağlantısını seçerseniz, sonrasında Düzen - Alanlar'ı seçin ve Bağlantıları Düzenle iletişim penceresi açılacaktır.


note

Eğer bir "gönderici" alanının önüne tıklar ve daha sonra Düzen - Alanlar'ı seçerseniz Kullanıcı verisi iletişim penceresi açılır.


Tür

Düzenlemekte olduğunuz alanın türünü listeler.

note

Takip eden iletişim ögeleri sadece ilgili alan türü seçili olduğunda görünürdür.


Seç

Alan seçeneklerini listeler, örneğin, "sabit". Eğer isterseniz, seçilmiş alan türü için diğer seçeneğe tıklayabilirsiniz.

Biçim

Alandaki içerikler için biçim seçin. Tarih, zaman ve kullanıcı tanımlı alanlar için aynı zamanda listedeki "Ek biçimler"'e tıklayıp farklı bir biçim seçebilirsiniz. Kullanılabilir biçimler düzenlediğiniz alan türüne bağlıdır.

Konum

Seçili tür için öteleme miktarını gösterir, örneğin "Sonraki Sayfa", "Sayfa Numaraları" veya "Önceki Sayfa" için. Gösterilen sayfa numarasına eklenecek olan yeni öteleme değerini girebilirsiniz.

warning

Görünen numara yerine mevcut sayfa numarasını değiştirmek istiyorsanız, Öteleme değerini kullanmayın. Sayfa numaralarını değiştirmek için, Sayfa Numaraları kılavuzunu okuyun.


Up to level

Selects the heading to display according to the specified format. The first heading before the field whose outline level is equal to or less than the specified outline level is selected. This option is available only for field types Heading (document) and Number range (variable).

İsim

Bir alan değişkeninin adını gösterir. Eğer isterseniz, yeni bir ad girebilirsiniz.

Değer

Bir alan değişkeninin geçerli değerini gösterir. Eğer isterseniz, yeni bir değer girebilirsiniz.

Sabit içerik

Bu alanı sabit içerik olarak ekler, yani bu alan güncellenemez.

Koşul

Etkinleştirilecek alan için karşılanacak koşulu gösterir. Eğer isterseniz yeni bir koşul girebilirsiniz.

O halde, Yoksa

Alan durumunun karşılanıp karşılanmamasına göre görüntülenen alan içeriğini değiştirir.

Makro

Belgede, seçilen alanı tıkladığınızda çalışacak makroyu seçebileceğiniz Makro Seçici' yi açar. Bu düğme sadece "Makro çalıştır" fonksiyon alanı için kullanılabilir.

Başvuru

Seçili alan için başvuru metni ekler veya değiştirir.

Makro adı

Seçili alana atanmış makro adını gösterir.

Yer Tutucu

Seçili alanın yer tutucu metnini gösterir.

Metin Ekle

Bir koşula bağlanmış metni gösterir.

Formül

Bir formül alanının formülünü gösterir.

Gizle

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Uygula

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Uygula

Sil

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icon

Sil

Veritabanı seçimi

Seçili alanları eklemek istediğiniz kayıtlı bir veritabanı seçin. Aynı zamanda tabloyu değiştirebilir veya seçili alanın işaret ettiğini sorgulayabilirsiniz.

Kayıt numarası

"Herhangi kayıt" alan türü için belirtilen durum karşılandığında eklenen kayıt numarasını gösterir.

Sol Ok

Belgede aynı türdeki bir önceki alana atlar. Bu düğme yalnızca bir belge aynı türde birden fazla alan içerdiğinde etkindir.

Icon Previous Field

Önceki Alan

Sağ Ok

Belgede aynı türdeki bir sonraki alana atlar. Bu düğme yalnızca bir belge aynı türde birden fazla alan içerdiğinde etkindir.

Icon Next Field

Sonraki Alan

Lütfen bizi destekleyin!