Otomatik Metin

Otomatik Metin oluşturur, düzenler veya ekler. Biçimlendirilmiş metni, grafik, tablo ve alanlar ile metni Otomatik Metin olarak kaydedebilirsiniz. Hızlıca Otomatik Metin eklemek için, belgenizdeki Otomatik Metin için kısayol tuşlarını kullanın ve F3 tuşuna basın.

tip

Ayrıca Ekle çubuğu üzerindeki Otomatik Metin simgesi yanındaki oka tıklayabilirsiniz ve sonrasında da eklemek istediğiniz Otomatik Metni seçin.


Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Araçlar - Otomatik Metin seçeneğini seçin

From the tabbed interface:

Choose Insert - AutoText.

On the Insert menu of the Insert tab, choose AutoText.

From toolbars:

Icon AutoText

Otomatik Metin

From the keyboard:

+ F3


Otomatik Metin Kullanımı

Otomatik Metin

Otomatik Metin iletişim penceresi Otomatik Metin sınıflandırma ve girdilerini listeler.

Yazarken ismin geri kalanını bir öneri olarak göster.

Displays a suggestion for completing a word as a Help Tip after you type the first three letters of a word that matches an AutoText entry. To accept the suggestion, press Enter. If more than one AutoText entry matches the letters that you type, press +Tab to advance through the entries. For example, to insert dummy text, type "Dum", and then press Enter.

To display the list in reverse order, press +Shift+Tab.

İsim

Mevcut seçilmiş Otomatik Metin girdisinin adını listeler. Eğer belgenizde seçili metniniz varsa, yeni Otomatik Metin girdinizin adını yazın, Otomatik Metin düğmesine tıklayın ve daha sonra Yeni'yi seçin.

Kısayol

Seçili Otomatik Metin için kısayolu gösterir. Eğer yeni bir Otomatik Metin girdisi oluşturuyorsanız, girdi için kullanmak istediğiniz kısayolu tuşlayın.

Liste kutusu

Otomatik Metin sınıflandırmalarını listeler. Bir sınıflandırma içindeki Otomatik Metin girdilerini görmek için, sınıflandırmaya çift tıklayın veya sınıflandırma önündeki artı (+) işaretine tıklayın. Mevcut belgeye otomatik tamamlama eklemek için, listedeki girdiyi seçin ve daha sonra Ekle'ye tıklayın.

tip

Otomatik metin girdilerini bir sınıftan diğerine sürükleyip bırakabilirsiniz.


Ekle

Seçili otomatik metni geçerli belgeye ekler.

note

Eğer bir paragrafa biçimlendirilmemiş bir Otomatik Metin eklerseniz, girdi paragrafın mevcut biçemi ile biçimlendirilir.


Kapat

İletişim öğesini kapatır ve bütün değişiklikleri kaydeder.

Otomatik Metin

Ek Otomatik Metin komutlarını görmek için tıklayın, örneğin, mevcut belgedeki seçili metinden yeni bir Otomatik Metin oluşturmak için.

Yeni

Mevcut belgede yaptığınız seçimden yeni bir Otomatik Metin girdisi oluşturur. Girdi, mevcut Otomatik Metin sınıflandırmasına eklenir. Bu komutu görmek için önce bir isim girmelisiniz.

Yeni (yalnızca metin)

Mevcut belgede yaptığınız seçimden yeni bir Otomatik Metin girdisi oluşturur. Grafikler, tablolar ve diğer nesneler hariç tutulur. Bu komutu görmek için önce bir isim girmelisiniz.

Kopyala

Seçilmiş otomatik metni panoya kopyalar.

Değiştir

Seçili Otomatik Metin girdisi ile mevcut belgedeli seçimi yer değiştirir.

Yeniden adlandır

Otomatik Metin girdisinin adını değiştirebileceğiniz Otomatik Metni Yeniden İsimlendir iletişim penceresini açar.

Sil

Seçili olan öğeyi veya öğeleri onaylama sonrasında siler.

Düzenle

Seçili Otomaik Metin girdisini ayrı bir belgede düzenlemek üzere açar. Değişikliklerinizi yapın, Dosya - Otomatik Metni Kaydet'i seçin ve daha sonra Dosya - Kapat'ı seçin.

Makro

Seçili Otomatik Metin girdisine bir makro iliştirdiğiniz Makro Ata iletişim penceresini açar.

Aynı zamanda oluşturduğunuz Otomatik Metin girdilerinde sunulan Otomatik Metinlere bağlanmış makroları da kullanabilirsiniz. Otomatik Metin girdileri "sadece düz metin" özelliği ile oluşturulmalıdır. Örneğin, <field:company> karakter dizisini Otomatik Metin girdisine ekleyin ve LibreOffice karakter dizisini karşılık gelen veritabanı alanı ile değiştirir.

İçeri aktar

Opens a dialog where you can select the 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import.

Kategoriler

Otomatik metin kategorilerini ekler, yeniden adlandırır veya siler.

Kategorileri Düzenle

Otomatik metin kategorilerini ekler, yeniden adlandırır veya siler.

Kategori

Seçili Otomatik Metin sınıflandırma ismini gösterir. Sınıflandırmanın ismini değiştirmek için, yeni bir isim yazın ve daha sonra Yeniden Adlandır'a tıklayın. Yeni bir sınıflandırma oluşturmak için, isme tıklayın ve daha sonra Yeni'ye tıklayın.

Yol

Mevcut Otomatik Metin sınıflandırma dosyalarının saklı olduğunu dizin yolunu gösterir. Eğer bir Otomatik Metin sınıfı oluşturuyorsanız, sınıflandırma dosyalarını saklamak istediğiniz yeri seçin.

Yeni

Ad kutusuna girdiğiniz adı kullanarak yeni bir otomatik metin kategorisi oluşturur.

Yeniden adlandır

Seçilen otomatik metin kategorisinin adını Ad kutusuna girdiğiniz ad olarak değiştirir.

Seçim listesi

Varolan otomatik metin kategorilerini ve ilgili yolları listeler.

Sil

Seçili olan öğeyi veya öğeleri onaylama olmaksızın siler.

Yol

Otomatik Metni saklyabileceğiniz dizin Yollarını Düzenle iletişim penceresini açar,

Bir Otomatik Metin dizinine yeni bir yol eklemek için, Otomatik Metin iletişim penceresindeki Yol düğmesine tıklayın.

İlişkili bağlantıları kaydet:

Bu alanı LibreOffice'in Otomatik Metin dizinine bağlantı eklemesi için kullanın.

Dosya sistemi

Bilgisayarınızdaki Otomatik Metin dizinlerine bağlantılar görecelidir.

İnternet

Internet üzerindeki dosyalara olan bağlantılar görecelidir.

Lütfen bizi destekleyin!