Gezgin

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document. Navigator is also available as a deck of the Sidebar. You can also use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents. To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu. If you want, you can dock the Navigator at the edge of your workspace.

Bu komuta erişmek...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


To open the Navigator, choose View - Navigator (F5). To move the Navigator, drag its title bar. To dock the Navigator, drag its title bar to the left, right or bottom edge of the workspace. To undock the Navigator, hold down the key and double-click on a grey area of the Navigator.

Click the expander icon next to a category in the Navigator to view the items in the category. To view the number of items in a category, rest your mouse pointer over the category in the Navigator. To jump to an item in the document, double-click the item in the Navigator.

To jump to the next or previous item in a document, use the Navigate by box to select the item category, and then click the up or down arrows.

The navigator shows what corresponds to the editing location in the navigator view. This can be according to different categories: Headings, Tables, Hyperlinks and so on. When the "Content Navigation View" button is pressed and headings are selected, the heading belonging to the current editing position is displayed and highlighted in the Navigator. When tables are selected, the associated table is displayed, and so on. If the element is located in a collapsed layer, the required layers above it are automatically expanded and remain expanded afterwards.

Şununla Gezin

Use selection box to choose which type of item should be navigated, when using the Previous and Next buttons.

Önceki

Jumps to the previous item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Previous Object

Previous Item

Sonraki

Jumps to the next item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Next Object

Next Item

Sayfa numarası

Type the number of the page that you want to jump to, and then press Enter. Use the spin buttons to navigate.

Content Navigation View

Gezintinin tüm kategorilerinin görüntülenmesiyle seçilen kategorinin görüntülenmesi arasında geçiş yapar.

Context menus use a selection of commands found on this help page. The commands in a context menu change, depending on which category or item is selected.

Icon Switch Content Navigation View

Switch Content Navigation View

Icon

Category

Context Menu

Headings Icon

Headings

Collapse/Expand All, Send Outline to Clipboard, Outline Folding, Outline Tracking, Outline Level

Heading item

Collapse/Expand All, Go to, Select, Delete, Promote Chapter, Demote Chapter, Promote Level, Demote Level, Outline Content Visibility, Outline Tracking, Outline Level

Tables Icon

Tables

Table items

Go to, Select, Edit, Delete, Rename

Frames icon

Frames

Images Icon

Images

OLE Objects Icon

OLE Objects

Bookmarks Icon

Bookmarks

Frame, Image, OLE Objects, Bookmark items

Go to, Edit, Delete, Rename

Sections Icon

Sections

Section items

Go to, Select, Edit, Rename

Hyperlinks Icon

Hyperlinks

Hyperlink items

Go to, Edit, Delete, Rename

References Icon

References

Indexes Icon

Indexes

References, Indexes items

Go to

Comments Icon

Comments

Show All, Hide All, Delete All

Comments items

Go to, Edit, Delete

Drawing objects Icon

Drawing objects

Drawing objects items

Go to, Delete, Rename

All

Drag Mode, Display


note

A hidden section in a document appears gray in the Navigator, and displays the text "hidden" when you rest the mouse pointer over it. The same applies to header and footer contents of Page Styles that are not used in a document, and hidden contents in tables, frames, graphics, OLE objects, and indexes.


Ana Görünüme Geç

Ana görünüm ve normal görünüm arasında geçişin sağlanması için ana belge açık olmalıdır.

Icon Toggle Master View

Ana Görünüme Geç

Başlık

İmleci üst bilgiye veya üst bilgiden metin alanına taşır.

Icon Header

Başlık

Alt bilgi

İmleci alt bilgiye veya alt bilgiden metin alanına taşır.

Icon Footer

Alt bilgi

Sabitleyici <-> Metin

Alt bilgi metni ile alt bilgi sabitleyicisi arasında geçiş yapar.

Icon Anchor <-> Text

Sabitleyici <-> Metin

Anımsatıcı Belirle

Buraya tıklayarak imlecin konumu hakkında bir hatırlatıcı atayın. 5 hatırlatıcıya kadar tanımlama yapabilirsiniz. Hatırlatıcıya atlamak için, Gezgin simgesine tıklayın, Gezgin penceresi içerisinde Anımsatıcı simgesine tıklayın ve Önceki veya Sonraki düğmelerini kullanın.

Icon Set Reminder

Anımsatıcı Belirle

note

Reminders are navigated in the order in which they are set. Reminders are not saved when a document is closed.


Outline Level

Icon Outline level

Anahat düzeyi

Bu simgeye tıklayın ve gezgin penceresinde görmek istediğiniz başlık anahat düzeylerinin sayısını seçin Gezgin penceresindeki bir başlığa sağ tıklayarak da bu komuta erişebilirsiniz.

1-10

Gezgin penceresinde sadece en üst seviyedeki başlıkları (bölüm başlıklarını) görmek için 1 , tüm başlıkları görmek için 10 'a tıklayın.

Liste Kutusu

Gezinti listesini görüntüler veya gizler.

Icon List box on/off

Liste kutusu açık/kapalı

Promote Level

Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down , and then click this icon.

Icon Promote level

Düzeyi yukarı al

Demote Level

Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down , and then click this icon.

Icon Demote level

Düzeyi aşağı al

Promote Chapter

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Chapter Up

Bölüm Yukarı

Demote Chapter

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Chapter down

Bölüm aşağı

tip

Hızlı bir şekilde başlıkları ve ilişkili oldukları metinleri yeniden sıralamak için, kategori listesinden "Başlıklar" kısmını seçin ve İçerik Görünümü simgesine tıklayın. Artık sürükle bırak ile içeriği yeniden sıralayabilirsiniz.


Drag Mode

Gezgin içerisinden öğeleri belgeye eklemek için sürükle bırak özelliklerini, örneğin köprü olarak ayarlar. Bu simgeye tıklayın ve daha sonra kullanmak istediğiniz seçeneği seçin.

Icon Drag mode

Sürükleme kipi

Köprü Olarak Ekle

Bir öğeyi belge içine sürükleyip bıraktığınızda bir köprü oluşturur. Köprünün işaret ettiği öğeye sıçramak için belgedeki köprüye tıklayın.

Bağlantı Olarak Ekle

Sürükle bırak yaptığınız mevcut belge içerisine seçili öğeyi bir bağlantı olarak ekler. Metin korumalı bir bölüm olarak eklenir. Bağlantıların içerikleri kaynak güncellendiğinde otomatik olarak güncellenir. Belge içerisindeki bağlantıları elle güncellemek için, Araçlar - Güncelle - Bağlantılar'ı seçin. Grafikler, OLE nesneleri, referans ve dizinler için bağlantı oluşturamazsınız.

Kopya Olarak Ekle

Sürükle belge yaptığınız belge içerisine seçili öğenin bir kopyasını ekler. Grafiklerin, OLE nesnelerinin, referans ve dizinlerin kopyasını sürüyleyip bırakamazsınız.

Open Documents

Açık tüm metin belgelerini listeler. Gezgin penceresi içerisinde belge içeriklerini görmek için, listeden belge adını seçiniz. Gezgin içerisinde gösterilen mevcut belge listedeki adından sonraki "etkin" kelimesi ile belirtilir.

Aynı zamanda Gezgin içerisindeki bir öğeye sağ tıklayarak Göster'i seçip görmek istediğiniz belgeye tıklayabilirsiniz.

Outline Tracking

Set Navigator’s mode of outline tracking. This feature applies only to outline entries under Headings in the Content View frame of Navigator. To see, enable, or change the mode, right-click on Headings or an item under Headings and choose Outline Tracking. The selected mode is applied to the entire document.

In Default and Focus mode, Navigator will automatically select the nearest heading before the current cursor position in the document.

In Default mode, the display of outline entries in Navigator is never changed, only an outline entry is selected.

In Focus mode, Navigator shows only the headings for the selected outline level, relative to the next higher outline level. For example, if a level 2 heading is selected, then all level 2 headings under the same level 1 heading are shown, while any level 3-10 headings (under the same level 1 heading) are collapsed. Other headings, not under the same level 1 heading, are also collapsed.

Choose Off to disable Outline Tracking.

Lütfen bizi destekleyin!