Gezgin

Belgenin farklı bölümlerine hızlıca geçebileceğiniz Gezgin penceresini gösterir veya gizler.

Gezgin'i kullanarak mevcut belge veya diğer açık belgelerden öğeler ekleyebilir ve ana belgeleri düzenleyebilirsiniz.

Gezgin'deki bir öğeyi düzenlemek için öğeye sağ tıklayın ve ardından bağlam menüsünden bir komut seçin.

Gezgin'i çalışma alanınızın kenarına sabitleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose View - Navigator.

From toolbars:

Icon Navigator On/Off

Navigator On/Off

From the keyboard:

F5


Gezgin'i taşımak için başlık çubuğunu sürükleyin.

Gezgin'i sabitlemek için, başlık çubuğunu çalışma alanının sol, sağ veya alt kenarına sürükleyin. Gezgin'i sabit tutmaktan çıkarmak için ise tuşunu basılı tutun ve Gezgin'in gri bir alanına çift tıklayın.

Gezgin'deki bir kategori yanındaki genişletme simgesine (+) tıklayarak kategorideki öğeleri görüntüleyebilirsiniz. Genişletilmiş bir kategoriye tıklayarak onu daraltabilirsiniz.

Bir kategorideki öğelerin sayısını görüntülemek için Gezgin'de fare imlecinizi kategorinin üzerine getirin.

Belgede bir öğeye gitmek için Gezgin'de öğeye çift tıklayın.

Belgede bir sonraki veya önceki öğeye gitmek için, öğe kategorisini seçmek için Şununla Gezin kutusunu kullanın ve ardından yukarı veya aşağı oklara tıklayın.

Gezgin, farklı kategorilere göre (Başlıklar, Tablolar, Bağlantılar ve daha fazlası) mevcut belge imleç konumu öğesi ile Gezgin görünümü arasındaki karşılığı gösterir. Öğe, Gezgin içerik görünümünde gösterilir ve vurgulanır. Eğer öğe, daraltılmış bir katmanda yer alıyorsa, üzerindeki gerekli katmanlar otomatik olarak genişletilir ve sonrasında genişletilmiş olarak kalır.

Belge öğeleri, Gezgin'de üzerine gelinen giriş adına tıklanarak renklerinin ters çevrilmesiyle, görüntülenen sayfada vurgulanır. Bu, Gezgin'de üzerinde gelinen öğeye dikkat çekmek için kullanılır.

Şununla Gezin

Önceki ve Sonraki düğmelerini kullanırken, hangi türdeki öğenin gezinileceğini belirlemek için seçim kutusunu kullanın.

Önceki

Jumps to the previous item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Previous Object

Önceki Öğe

Sonraki

Jumps to the next item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Next Object

Sonraki Öğe

Sayfa numarası

Type the number of the page that you want to jump to, and then press Enter. Use the spin buttons to navigate.

İçerik Gezinme Görünümü

Gezintinin tüm kategorilerinin görüntülenmesiyle seçilen kategorinin görüntülenmesi arasında geçiş yapar.

Icon Switch Content Navigation View

İçerik Gezinme Görünümüne Geç

Context menus use a selection of commands found on this help page. The commands in a context menu change, depending on which category or item is selected.

note

A hidden section in a document appears gray in the Navigator, and displays the text "hidden" when you rest the mouse pointer over it. The same applies to header and footer contents of Page Styles that are not used in a document, and hidden contents in tables, frames, graphics, OLE objects, and indexes.


Ana Görünüme Geç

Ana görünüm ve normal görünüm arasında geçişin sağlanması için ana belge açık olmalıdır.

Icon Toggle Master View

Ana Görünüme Geç

Başlık

İmleci üst bilgiye veya üst bilgiden metin alanına taşır.

Simge Başlığı

Başlık

Alt bilgi

İmleci alt bilgiye veya alt bilgiden metin alanına taşır.

Altbilgi Simgesi

Alt bilgi

Sabitleyici <-> Metin

Alt bilgi metni ile alt bilgi sabitleyicisi arasında geçiş yapar.

Icon Anchor <-> Text

Sabitleyici <-> Metin

Anımsatıcı Belirle

Buraya tıklayarak imlecin konumu hakkında bir hatırlatıcı atayın. 5 hatırlatıcıya kadar tanımlama yapabilirsiniz. Hatırlatıcıya atlamak için, Gezgin simgesine tıklayın, Gezgin penceresi içerisinde Anımsatıcı simgesine tıklayın ve Önceki veya Sonraki düğmelerini kullanın.

Icon Set Reminder

Anımsatıcı Belirle

note

Reminders are navigated in the order in which they are set. Reminders are not saved when a document is closed.


Show Up to Outline Level

Click the icon at the top of Navigator or right-click a heading in the Navigator window, then choose how many levels of headings to show in the Headings section of the Navigator window.

For example, choose 1 to only show headings with outline level 1. Choose 3 to show headings up to outline level 3; choose 10 to show all headings.

Icon Show Up to Outline Level

Show Up to Outline Level

Liste Kutusu

Shows or hides the Navigator list.

Icon List box on/off

Liste kutusu açık/kapalı

Promote Outline Level

Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down , and then click this icon.

Icon Promote Outline Level

Promote Outline Level

Demote Outline Level

Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down , and then click this icon.

Icon Demote Outline Level

Demote Outline Level

Move Heading Up

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Move Heading Up

Move Heading Up

Move Heading Down

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Move Heading Down

Move Heading Down

tip

Hızlı bir şekilde başlıkları ve ilişkili oldukları metinleri yeniden sıralamak için, kategori listesinden "Başlıklar" kısmını seçin ve İçerik Görünümü simgesine tıklayın. Artık sürükle bırak ile içeriği yeniden sıralayabilirsiniz.


Drag Mode

Gezgin içerisinden öğeleri belgeye eklemek için sürükle bırak özelliklerini, örneğin köprü olarak ayarlar. Bu simgeye tıklayın ve daha sonra kullanmak istediğiniz seçeneği seçin.

Icon Drag mode

Sürükleme kipi

Insert As Hyperlink

Bir öğeyi belge içine sürükleyip bıraktığınızda bir köprü oluşturur. Köprünün işaret ettiği öğeye sıçramak için belgedeki köprüye tıklayın.

Insert As Link

Sürükle bırak yaptığınız mevcut belge içerisine seçili öğeyi bir bağlantı olarak ekler. Metin korumalı bir bölüm olarak eklenir. Bağlantıların içerikleri kaynak güncellendiğinde otomatik olarak güncellenir. Belge içerisindeki bağlantıları elle güncellemek için, Araçlar - Güncelle - Bağlantılar'ı seçin. Grafikler, OLE nesneleri, referans ve dizinler için bağlantı oluşturamazsınız.

Insert As Copy

Sürükle belge yaptığınız belge içerisine seçili öğenin bir kopyasını ekler. Grafiklerin, OLE nesnelerinin, referans ve dizinlerin kopyasını sürüyleyip bırakamazsınız.

Open Documents

Açık tüm metin belgelerini listeler. Gezgin penceresi içerisinde belge içeriklerini görmek için, listeden belge adını seçiniz. Gezgin içerisinde gösterilen mevcut belge listedeki adından sonraki "etkin" kelimesi ile belirtilir.

Outline Tracking

Set Navigator’s mode of outline tracking. This feature applies only to outline entries under Headings in the Content View frame of Navigator. To see, enable, or change the mode, right-click on Headings or an item under Headings and choose Outline Tracking. The selected mode is applied to the entire document.

In Default and Focus mode, Navigator will automatically select the nearest heading before the current cursor position in the document.

In Default mode, the display of outline entries in Navigator is never changed, only an outline entry is selected.

In Focus mode, Navigator shows only the headings for the selected outline level, relative to the next higher outline level. For example, if a level 2 heading is selected, then all level 2 headings under the same level 1 heading are shown, while any level 3-10 headings (under the same level 1 heading) are collapsed. Other headings, not under the same level 1 heading, are also collapsed.

Choose Off to disable Outline Tracking.

Copy

Copies the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the copied heading. You can paste the contents in another place in the document.

Delete Heading

Deletes the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the deleted heading.

Seç

Selects the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the selected heading.

Display

Select the document that you want to view.

Düzenle

Edit the properties of the selected object.

Yeniden Adlandır

Renames the selected object. At object creation time, LibreOffice assigns a unique name to the object within the document.

Tabloyu Sil

Deletes the selected table.

Table Tracking

Mark this checkbox to include tables when tracking changes.

Çerçeveyi Sil

Deletes the frame and all its contents.

Frame Tracking

Mark this checkbox to include frames when tracking changes.

Section Tracking

Mark this checkbox to include sections when tracking changes.

Görüntüyü Sil

Deletes the image.

Image Tracking

Mark this checkbox to include images when tracking changes.

Delete OLE Object

Deletes the OLE object.

OLE Object Tracking

Mark this checkbox to include OLE objects when tracking changes.

Delete Bookmark

Deletes the bookmark.

Bookmark Tracking

Mark this checkbox to include bookmarks when tracking changes.

Delete Hyperlink

Deletes the hyperlink.

Hyperlink Tracking

Mark this checkbox to include hyperlinks when tracking changes.

Delete Reference

Deletes the reference.

Reference Tracking

Mark this checkbox to include references when tracking changes.

Update

Updates the index.

Remove

Removes the index. The contents of the index is not deleted but is not treated as an index anymore.

Read only

Check this box to prevent manual editing of the index content.

Delete Index

Deletes the index.

Index Tracking

Mark this checkbox to include indexes when tracking changes.

Delete Comment

Deletes the comment.

Comment Tracking

Mark this checkbox to include comments when tracking changes.

Delete Drawing Object

Deletes the drawing object.

Drawing Object Tracking

Mark this checkbox to include drawing objects when tracking changes.

Delete Field

Deletes the field.

Field Tracking

Mark this checkbox to include fields when tracking changes.

Delete Footnote

Deletes the footnote.

Footnote Tracking

Mark this checkbox to include footnotes when tracking changes.

Delete Endnote

Deletes the endnote.

Endnote Tracking

Mark this checkbox to include endnotes when tracking changes.

Sort Alphabetically

Sorts alphabetically all entries in the selected category. Uncheck this option to sort entries according the their order of appearance in the document.

Expand or Collapse All Categories

Expands or collapse the display of objects under the selected category. Document objects names are displayed under the category entry. Click on an entry to jump to the object in the document.

Go to

Jumps to the selected object in the document.

Lütfen bizi destekleyin!