HTML Belgelerinin Adı ve Yolu

Saves the file as an HTML document, so that you can view it in a web browser. You can choose to create a separate page when a heading style that you specify is encountered in the document. If you choose this option, a separate page of links to all of the pages that are generated is also created.

Bu komuta erişmek...

Dosya - Gönder - HTML Belgesi Oluştur seçeneğini seçin


Eğer birden fazla HTML dosyası oluşturulmuşsa dosya adına ardışık sayılar eklenir. HTML sayfasının başlığı en üst bölüm başlığından oluşturulur.

Dosya adı

Dosya için bir isim veya yol girin. Ayrıca URL de girebilirsiniz

ayıran

Yeni bir HTML sayfayı göstermek için kullanmak istediğiniz başlık paragraf biçemini seçin. Bu seçeneği kullanmak için, belgede yeni bir sayfayı başlatmak istediğiniz yerde başlık paragraf biçemlerinden birini paragraflara uygulayın.

Dosya türü

Kaydetmek istediğiniz belge için dosya türünü seçin. Dosya görüntüleme alanında sadece seçmiş olduğunuz türdeki belgeler görüntülenir. Dosya türleri İçe Alma ve Dışarı Aktarma Süzgeçleri Hakkında Bilgi kısmında açıklanmıştır.

Kaydet

Dosyayı kaydeder.

Lütfen bizi destekleyin!