Otomatik Özet Oluştur

Mevcut belgedeki belli sayıdaki ardışıl paragrafları ve başlıkları yeni bir OtomatikÖzet metin belgesine kopyalar. OtomatikÖzet uzun belgelerde genel bakış edinmek için faydalıdır. Orada gösterilecek ana hat seviyesini ve paragraf sayısını belirtebilirsiniz. Tüm sevine paragraf ilgili ayarlar saklıdır.

Bu komuta erişmek...

Dosya - Gönder - Otomatik Özet Oluştur seçeneğini seçin


Dahil edilen anahat düzeyleri

Yeni belgeye kopyalanacak ana hat seviyelerinin uzantısını girin. Örneğin, eğer 4 seçerseniz, Her Seviyedeki Alt Nokta olarak belirtilmiş alt başlıklar ile beraber Başlık 1 den Başlık 4' e kadar biçimlenmiş tüm paragrafları içerir.

Düzey başına alt noktalar

Her başlıktan sonra OtomatikÖzet belgesine eklenecek en fazla ardışıl paragraf sayısını belirtiniz. Bir sonraki Başlık Biçemine ulaşıncaya kadar tanımlık en fazla sayıdaki paragraf eklenir.

Lütfen bizi destekleyin!