Biçim Menüsü

Biçim - Paragraf - İlk Harfleri Büyüt sekmesini seçin.

Biçim - Biçemler - seçeneğini seçip, içerik menüsünü açın Değiştir/Yeni - Büyük Harfleri Düşür sekmesini seçin.

Biçim - Paragraf - Metin Akışı sekmesini seçin.

Biçim - Biçemler - içerik menüsünden Değiştir/Yeni - Metin Akışı sekmesini seçin.

Düzenle - Bul & Değiştir - Biçim - Metin Akışı sekmesini seçin.

Metin gövdesi olarak biçemlendirilmiş bir paragrafın üzerinde sağ tıklayın. Paragraf Biçemini Düzenle - Koşul sekmesini seçin.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.

Choose Styles - Load Styles

In the Styles window. Click the Styles action icon on the top right of the Styles window and keep the mouse button pressed. Choose Load Styles from the submenu.

Different ways to open Styles window:

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.

Choose Format - Paragraph - Outline & Numbering tab.

Choose Styles - Edit Style - Outline & Numbering tab (Paragraph Styles).

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Outline & Numbering tab (Paragraph Styles).

Choose Format - Sections - Options button.

Choose Format - Page Style - Columns tab.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - Modify/New - Columns tab.

Ekle - Çerçeve - Cerçeve - Sütunlar sekmesini seçin.

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Sütunlar sekmesini seçin.

Choose Insert - Section - Columns tab.

Choose Format - Section - Options button - Columns tab.

Choose Format - Page Style - Footnote tab.

Görünüm - Biçemler seçeneğini seçip, içerik menüsünü açın Değiştir/Yeni - Dipnot sekmesini seçin.

Ekle - Bölüm - Dipnot/Sonnot sekmesini seçin.

Biçim - Bölümler - Seçenekler düğme Dipnotlar/Sonnotlar sekmesini seçin.

Görünüm - Biçemler içerik menüsünü açın Değiştir/Yeni seçeneğini seçin (Paragraf Biçemleri için).

Görünüm - Biçemler içerik menüsünü açın Değiştir/Yeni seçeneğini seçin (Paragraf Biçemleri için).

Görünüm - Biçemler seçeneğini seçip, içerik menüsünü açın Değiştir/Yeni (Çerçeve Biçemleri için).

Choose View - Styles (F11) - open context menu Modify/New (for List Styles).

Araçlar - Otomatik Biçimlendirme - Yazarken seçeneğini seçin.

Araçlar - Otomatik Biçimlendirme seçeneğini seçin.

Araçlar - Otomatik Biçimlendirme - Uygula seçeneğini seçin.

Araçlar - Otomatik Biçimlendirme - Değişiklikleri Uygula ve Düzenle seçeneğini seçin.

Tablo - Otomatik Biçimlendirme Biçemleri seçeneğini seçin (tabloda imleç ile).

Choose Format - Image - Properties - Area tab.

Resim çubuğu'nda şunu tıklayın (resimler seçili iken)

Icon Graphics Properties

Grafik Özellikleri

Biçim - Resim - Özellikler - Tür sekmesini seçin.

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Tür sekmesini seçin.

Görünüm - Biçemler seçeneğini seçip, içerik menüsünü açın Değiştir/Yeni - Tip sekmesini seçin.

Ekle - Çerçeve - Çerçeve - Tip sekmesini seçin.

Biçim - Resim - Özellikler - Sarma sekmesini seçin.

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Sarma sekmesini seçin.

Ekle - Çerçeve -Çerçeve - Kaydır sekmesini seçin.

Biçim - Kaydır - Düzenle - Kaydır sekmesini seçin.

Biçim - Metin Dağılımı - Konturu Düzenle seçeneğini seçin.

Biçim - Resim - Özellikler - Köprü sekmesini seçin.

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Köprü sekmesini seçin.

Ekle - Çerçeve - Çerçeve - Köprü seçeneğini seçin.

Biçim - Resim - Özellikler - Seçenekler sekmesini seçin.

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Seçenekler sekmesini seçin.

Biçim - Biçemler içerik menüsünden Değiştir/Yeni - Seçenekler sekmesini seçin.

Ekle - Çerçeve - Çerçeve - Seçenekler sekmesini seçin.

Biçim - Resim - Özellkler - Resim sekmesini seçin.

Ekle/Biçim - Resim - Özellikler - Makro sekmesini seçin.

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Makro sekmesini seçin.

Araçlar - Otomatik Metin - Otomatik Metin (düğme) - Makro seçeneğini seçin.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Biçim - Karakter - Köprü sekmesinden - Olaylar düğmesini seçin.

Tablo - Özelliklerseçeneğini seçin.

Tablo - Tabloyu Böl seçeneğini seçin.

Tablo - Tabloyu Birleştir seçeneğini seçin.

Tablo - Özellikler - Tablo sekmesini seçin.

Tablo - Özellikler - Sütun sekmesini seçin.

Tablo - Özellikler - Metin Akışı sekmesini seçin.

tabloda sağ tıklayın Hücrel seçeneğini seçin.

Tablo - Hücreleri Birleştir'i seçin.

Tablo çubuğunda şunu tıklayın

Simge

Hücreleri Birleştir

Tablo - Hücreleri Böl'ü seçin.

Tablo çubuğunda şunu tıklayın

Simge

Hücreyi Böl

Bir hücrenin içerik menüsünde Hücre - Koru seçeneğini seçin.

Bir hücrenin içerik menüsünden Hücre - Korumayı kaldır seçeneğini seçin.

Tablolar için Gezginden içerik menüsünü açın.

Hücrenin içerik menüsünden Satır seçeneğini seçin.

Bir hücrenin içerik menüsünden Satır - Yükseklik seçeneğini seçin.

Tablo - Otomatik Sığdır - En Uygun Satır Yüksekliği seçeneğini seçin.

Tablo çubuğundan Boyutu İyileştir araç çubuğunu açın şunu tıklayın

Simge

En Uygun Satır Yüksekliği

Tablo - Otomatik Uydur - Satırları Eşit Dağıt'ı seçin.

Tablo çubuğundan Boyutu İyileştir araç çubuğunu açın şunu tıklayın

Simge

Satır Yüksekliklerini Eşitle

Tablo - Seç - Satır seçeneğini seçin.

Tablo - Sil - Satırlar seçeneğini seçin.

Tablo çubuğu üzerinde, şunu tıklayın

Simge

Satır Sil

Bir hücrenin içerik menüsünden Sütun seçeneğini seçin.

Bir hücrenin menü içeriğinde Sütun - Genişliki seçin.

Tablo - Otomatik Sığdır - En Uygun Sütun Genişliği seçeneğini seçin.

Tablo çubuğundan Boyutu İyileştir araç çubuğunu açın şunu tıklayın

Simge

En Uygun Sütun Genişliği

Tablo - Otomatik Sığdır - Sütunları Eşit Dağıt'ı seçin.

Tablo çubuğundan Boyutu İyileştir araç çubuğunu açın şunu tıklayın

Simge

Sütun Genişliklerini Eşitle

Tablo - Seç - Sütunlar seçeneğini seçin.

Tablo - Ekle - Sütunlar seçeneğini seçin.

Tablo - ekle - Satırlar seçeneğini seçin.

Tablo çubuğunda şunu tıklayın

Simge

Sütun Ekle

Simge

Satır Ekle

Tablo - Sil - Sütunlar seçeneğini seçin.

Tablo çubuğunda şunu tıklayın

Simge

Sütun Sil

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler'i seçin.

 Icon Object Properties

Nesne Özellikleri

Simge

Çerçeve Özellikleri

Menu Format - Page Style - tab Text Grid, if Asian language support is enabled

Please support us!