Ekle Menüsü

Ekle - Daha Fazla Kesme - Elle Sonlandır menü ögesini seçin

Ekle - Daha Fazla Sonlandırma menü ögesini seçin

From the menu bar:

Ekle - Alan menü ögesini seçin

From the context menu:

Open context menu - choose Edit Field (inserted fields)

From the tabbed interface:

Choose Insert - Fields.

Choose Reference - Field.

On the References menu of the References tab, choose Field.

From toolbars:

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2

Ekle - Alan - Tarih menü ögesini seçin

Ekle - Alan - Zaman menü ögesini seçin

Ekle - Alan - Sayfa Numarası menü ögesini seçin

Choose Insert - Field - Page Count

Ekle - Alan - Konu menü ögesini seçin

Ekle - Alan - Başlık menü ögesini seçin

Ekle - Alan - İlk Yazar menü ögesini seçin

Ekle - Alan - Daha Fazla Alan menü ögesini seçin

+F2

Ekle araç çubuğundan şunu tıkla

Icon

Alan Ekle

Ekle - Alan - Daha Fazla Alan - Belge sekmesini seçin

From the menu bar:

Choose Insert - Field - More Fields - Cross-references tab

Choose Insert - Cross-reference

From the tabbed interface:

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Cross-reference.

From toolbars:

Icon Insert Cross-reference

Insert Cross-reference

From the keyboard:

+ F2

Ekle - Alan - Daha Fazla Alan - İşlevler sekmesini seçin

Ekle - Alan - Daha Fazla Alan - BelgeBilgileri sekmesini seçin

Ekle - Alan - Daha Fazla Alan - Değişkenler sekmesini seçin

Ekle - Alan - Daha Fazla Alan - Veritabanı sekmesini seçin

From the menu bar:

Choose Insert - Section

From the tabbed interface:

Choose Insert - Section

On the Insert menu of the Insert Tab, choose Section.

From toolbars:

Bölüm Simgesi

Bölüm

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections

Choose Insert - Section - Indents tab or choose Format - Sections - Options button - Indents tab

From the menu bar:

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

From the context menu:

Choose Footnote/Endnote (on inserted Footnote/Endnote)

From the tabbed interface:

Choose Reference - Footnote.

Choose Reference - Endnote.

From toolbars:

Icon Insert Footnote Directly

Dipnotu Doğrudan Ekle

Icon Insert Endnote Directly

Sonnotu doğrudan ekle

From the menu bar:

Choose Insert - Caption

From the context menu:

Choose Insert Caption

From the tabbed interface:

Choose Image - Caption.

From toolbars:

Icon Insert Caption

Insert Caption

Ekle - Başlık - Seçenekler seçeneğini seçin

İçerik menüsünden Başlık - Seçenekler'i tıklayın

From the menu bar:

Choose Insert - Bookmark

From the tabbed interface:

Choose Insert - Bookmark

From toolbars:

Icon Insert Bookmark

Insert Bookmark

Ekle - Betik seçeneğini seçin (sadece HTML belgelerinde)

From the menu bar:

Choose Insert - Table of Contents and Index

Ekle - İçindekiler ve Dizin - Dizin Girdisi'ni seçin

Ekle araç çubuğundan şunu tıklayın

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

From the menu bar:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

From the context menu:

Choose Edit Index in the index.

From the tabbed interface:

Choose Reference - Table of Contents.

On the Reference menu of the Reference tab, choose Table of Contents, Index or Bibliography.

From toolbars:

Icon Insert Index

Insert Index

Ekle - İçindekiler ve Dizin - Kaynakça Girişi seçeneğini seçin

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça'yı seçin

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça sekmesini seçin

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Tür sekmesini seçin (türe bağlıdır)

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Tür sekmesini (seçilen tür İçindekiler olduğunda) seçin

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Tür sekmesini (seçilen tür Alfabetik Dizin olduğunda) seçin

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Figures is the selected type)

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Tür sekmesini (seçilen tür Tablolar Dizini olduğunda) seçin

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Tür sekmesini (seçilen tür Kullanıcı Tanımlı olduğunda) seçin

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Tür sekmesini (seçilen tür Nesneler Dizini olduğunda) seçin

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Tür sekmesini (seçilen tür Kaynakça olduğunda) seçin

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Tür sekmesini seçin ve "Ek Biçemler" onay kutusunu işaretleyerek Biçem ata'ya tıklayın.

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Girdiler sekmesini (seçilen türe bağlı olarak) seçin.

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Girdiler sekmesini (seçilen tür İçindekiler olduğunda) seçin.

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Girdiler sekmesini (seçilen tür Alfabetik Dizin olduğunda) seçin.

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Table of Figures is the selected type)

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Girdiler sekmesini (seçilen tür Tablolar Dizini olduğunda) seçin.

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Girdiler sekmesini (seçilen tür Kullanıcı Tanımlı olduğunda) seçin.

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Girdiler sekmesini (seçilen tür Nesneler Dizini olduğunda) seçin.

Ekle - İçindekiler ve Dizin - İçindekiler, Dizin veya Kaynakça - Girdiler sekmesini (seçilen tür Kaynakça olduğunda) seçin.

Ekle - İçindekiler ve Dizin - Kaynakça Girdisi sekmesini seçin ve Düzenle düğmesine tıklayın.

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

From the menu bar:

Choose Insert - Envelope

From the tabbed interface:

Choose Tools - Envelope.

On the Tools menu of the Tools tab, choose Envelope.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Envelope.

From toolbars:

Icon Insert Envelope

Insert Envelope

Ekle - Zarf - Zarf sekmesini seçin

Ekle - Zarf - Biçim sekmesini seçin

Ekle - Zarf - Yazıcı sekmesini seçin

From the menu bar:

Choose Insert - Frame - Frame

Choose Format - Frame and Object - Properties

From toolbars:

Icon Insert Frame

Insert Frame

From the menu bar:

Tablo - Tablo Ekle'yi seçin

From the tabbed interface:

Choose Insert - Table - More Options.

Choose Home - Table - More Options.

From toolbars:

Icon Insert Table

Insert Table

From the keyboard:

+ F12

From the menu bar:

Choose Table - Insert.

From the context menu:

Choose Insert.

From the tabbed interface:

Choose Table.

From toolbars:

Icon Insert

Insert

From the sidebar:

On the Properties panel, choose Table.

Ekle - Yatay Çizgi seçeneğini seçin

From the menu bar:

Choose Insert - Text from File

From the tabbed interface:

On the Insert menu of the Insert Tab, choose Text from File.

From toolbars:

Icon Text from File

Text from File

Ekle - Üst Bilgi ve Alt Bilgi - Üst Bilgi'yi seçin

Ekle - Üst Bilgi ve Alt Bilgi - Alt Bilgi sekmesini seçin

Lütfen bizi destekleyin!