Durum Çubuğu

Durum çubuğu aktif belge ile ilgili bilgi gösterir.

Yakınlaştır

Mevcut sayfa gösterim yakınlaştırma katsayısını belirtir.

Belgeyi Değiştirmek

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Lütfen bizi destekleyin!