Biçim

Bu menü formülleri biçimlendirmede ihtiyaç duyacağınız komutları içerir.

Yazı Tipleri

Formül elemanlarına uygulanabilen yazı tiplerini tanımlar.

Yazı Tipi Boyutu

Bu iletişim penceresini formülünüzdeki yazı tipi boyutunu belirlemek için kullanın. Bir temel boyut seçin ve formülün tüm öğeleri bu temele göre ayarlansınlar.

Boşluk

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

Hizalama

Tek satırda çoklu öğeli formüllerde olduğu gibi çok satırlı formüllerde de hizalamayı tanımlayabilirsiniz. Komutlar penceresine NEWLINE komutunu girerek çok satırlı formüller oluşturun.

Metin kipi

Metin modunu açar veya kapatır. Metin modunda, formüller metin satırı ile aynı yükseklikte görüntülenir.

Lütfen bizi destekleyin!