Görünüm

Görüntüleme ölçeğini ayarlar ve hangi ögelerin görünmesini istediğinizi tanımlar. Ögeler bölmesini Görünüm - Ögeler ile zaten açtıysanız, Komutlar penceresine girebileceğiniz komutların çoğuna bir fare tıklamasıyla da erişilebilir.

Yakınlaştır

LibreOffice ekran görüntülemesini büyültür veya küçültür.

Yakınlaştır

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Uzaklaştır

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Tümünü Göster

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Güncelleme

Bu komut belge penceresindeki formül görünümünü günceller.

Eğer Otomatik Güncelleme Görüntüleme etkinleştirilmişse Komutlar penceresindeki değişiklikler otomatik olarak güncellenir.

Otomatik Güncelleme Görünümü

Düzenlenmiş bir formülü otomatik olarak günceller. Eğer bu seçenek seçili değilse formül sadece Görünüm - Güncelleyi seçtiğinizde veya F9 tuşuna bastığınızda güncellenir.

Öğeler

Bu formülün içine yerleştirilebilen işleçlerin, sembollerin ve biçim özelliklerinin bir listesidir.

Durum Çubuğu

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Tam Ekran

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Lütfen bizi destekleyin!