Menüler

Menü çubuğu LibreOffice Math ile çalışmak için gerekli olan komutları içerir. Belgelerdeki formül ve nesneleri değiştirmek, görüntülemek, sıralamak, biçimlendirmek ve yazdırılması komutlarının yanısıra, erişilebilir işlemcilerin listesini de içerir.

Not Simgesi

Menü komutlarını kullanabilmeniz için üstünde çalışmak istediğiniz belgeyi içeren pencere seçilmiş olmalıdır. Benzer olarak nesneye bağlı menü komutlarını kullanabilmeniz için, belgede bir nesne seçmiş olmanız gerekir.


Uyarı Simgesi

Menüler içerik duyarlıdır. Bu menü öğeleri gerçekleştirilecek iş ile alakalı şekilde görünürler anlamına gelir. Eğer imleç bir metin içindeyse, bütün menü öğeleri bir metnin düzenlenmesi için gerekli olan komutlardan oluşur. Eğer belge içinde bir grafik seçmişseniz, grafiklerin düzenlenmesi için gerekli komutları içeren menü öğelerini görürsünüz.


Dosya

Bu menü, formül belgeleriyle çalışmak için oluşturma, açma, kaydetme ve yazdırma gibi genel komutları içerir.

Düzenle

Bu menüdeki komutlar formülleri değiştirmek için kullanılırlar. Temel komutlara ek olarak (örneğin içerik kopyalama) LibreOffice Math içerisinde işleme özel komutlar da bulunmaktadır, örneğin yer tutucular veya hataları aramak için.

Görünüm

Görüntüleme ölçeğini ayarlar ve hangi ögelerin görünmesini istediğinizi tanımlar. Ögeler bölmesini Görünüm - Ögeler ile zaten açtıysanız, Komutlar penceresine girebileceğiniz komutların çoğuna bir fare tıklamasıyla da erişilebilir.

Biçim

Bu menü formülleri biçimlendirmede ihtiyaç duyacağınız komutları içerir.

Araçlar

Bu menüyü, sembol kataloğunu açmak ve düzenlemek için ya da bir formülü dosya gibi içeri almak için kullanabilirsiniz. Programın arayüzü isteklerinize göre değiştirilebilmektedir. Programın seçeneklerini de değiştirebilirsiniz.

Pencere

Pencere menüsünde yeni bir pencere açabilirsiniz ve belge listesini görebilirsiniz.

Help

Yardımı menüsü LibreOffice Yardım sistemini başlatmanıza ve kontrol etmenize izin verir.

Lütfen bizi destekleyin!