Köşeli Ayraç Ekleme

LibreOffice Math'de köşeli ayraçlar, aralarındaki uzaklık serbestçe tanımlanabilecek şekilde ayrık olarak gösterilebilir mi?

Her bir köşeli ayracı "left" ve "right" kullanarak ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz ama ayraçlar arasındaki mesafe değişkenler alacaklarından sabitlenmeyecektir. Yine de bu ayraçları aralarındaki mesafe sabit halde görüntülemek mümkündür. Bunu gerçekleştirmek için normal ayraçlardan önce ters bölü "\" işaretini kullanın. Bundan sonra ayraçlar diğer semboller gibi davranacak ve hizalama diğer sembollerde olduğu gibi yapılacaktır:

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Lütfen bizi destekleyin!