Köşeli Parantezler içindeki Formül Kısımları Birleştiriliyor

Formüle kesir eklemek

Payı ve paydası toplama çarma ve benzeri şeyler içermesi durumunda aşağıda birlikte verilen değerler mutlaka parantez içinde birlikte olmalıdır.

Sonraki sözdizimini kullan:

{a + c} over 2 = m

veya

m = {a + c} over 2

Lütfen bizi destekleyin!