Formül Bölümlerini Elle Hizalama

LibreOffice Math ile karakterleri nasıl hızlı ve kolayca hizalarsınız?

Bunu tamamlamak için boş gruplar ve karakter dizilimleri tanımlamalısınız. Bunlar boşluğa ihtiyaç duymazlar ama hizalama işlemine yardımcı olacak bilgiyi taşırlar.

Boş gruplar oluşturmak için Komutlar penceresine süslü parantezler {} girin. Aşağıdaki örnekte, hedef üst satırda bir eksik karakter girilmiş olsa bile artı işaretleri alt alta gelecek şekilde satır kesmeleri elde etmektir:

a+a+a+{} newline {}{}{}{}{}a+a+a+a

Boş karakter dizileri, metin ve formüllerin soldan hizalandığından emin olmak için iyi bir yöntemdir. Bunlar çift tırnak işareti ile tanımlanırlar. Geçersiz tırnak işaretleri kullanmadığınızdan emin olun. Örnek:

"İleri bir örnek." newline a+b newline ""c-d

Köşeli Parantezler içindeki Formül Kısımları Birleştiriliyor

Lütfen bizi destekleyin!