Formül Kısayol Tuşları

Formül oluşturmak için özel tanımlı kısayolların listesi bu bölümde saklanır.

LibreOffice içindeki genel kısayol tuşları da geçerlidir.

Formül İşlevleri için Kısayollar

Aşağıdaki kısayol tuşları Düzenle ve Görünüm menülerindeki komutlara karşılık gelir.

F3

Sonraki hata

Shift+F3

Önceki hata

F4

Sonraki İşaretçi (Yer tutucu)

Shift+F4

Önceki İşaretçi (Yer tutucu)

F9

Güncelle

Ögeler panelinde gezinti

Sol ya da sağ ok

Sonraki kategori ya da fonksiyona, sola ya da sağa taşı.

Enter tuşu

Bir kategori seçin (kategori sekmesinden) ya da Komutlar pencerinde bir fonksiyon ekleyin (fonksiyon sekmesinden).

Sekmeler

İlk kategori öğesinden kategorinin ilk fonksiyonuna atla.

Shift+Tab

Son kategori öğesinden kategorinin son fonksiyonuna atla.

Lütfen bizi destekleyin!