Hizalama

Tek satırda çoklu öğeli formüllerde olduğu gibi çok satırlı formüllerde de hizalamayı tanımlayabilirsiniz. Komutlar penceresine NEWLINE komutunu girerek çok satırlı formüller oluşturun.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Hizala menüsünü seç


Hizalama Penceresi

Yatay

Çok satırlı formüller için yatay hizalamanın türünü belirtir.

Solda

Formülün seçilen öğelerini sola yaslı hizalar.

Öneri Simgesi

Metin her zaman sola hizalanır.


Ortalanmış

Formülün öğelerini ortalar.

Sağa

Formülün öğelerini sağa hizalar.

Varsayılan

Değişikliklerinizin yeni formüller için varsayılan olarak kaydedilmesi için tıklayın. Kaydetmeden önce bir güvenlik uyarısı belirecektir.

Varsayılan Kaydetme Penceresi

Lütfen bizi destekleyin!