Aralamak

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Aralıklar seçeneğini seçin


Aralama Penceresi

Aralamayı belirtmek için kullanacağınız formül öğesini belirlemek için Kategori düğmesini kullanabilirsiniz. İletişim penceresinin görünümü seçili kategoriye göre değişiklik göstermektedir. Bir önizleme penceresi hangi aralamanın ilgili kutular aracılığıyla değiştirildiğini göstermektedir.

Sınıf

Bu düğme aralama için sınıflandırma seçmenize izin verir.

Aralamak

Değişkenler ve operatörler arası, satırlar arası ve ondalık kısımların noktadan sonraki mesafelerini tanımlamanıza izin verir.

Aralamak

Defines the spacing between variables and operators.

Satır aralığı

Determines the spacing between lines.

Kök Mesafesi

Determines the spacing between the root sign and radicals.

Dizinler

Alt ve üst indislerin arasındaki uzaklığı tanımlar.

Üst simge

Determines the spacing for superscript indexes.

Alt simge

Determines the spacing for subscript indexes.

Kesirler

Kesir çizgisi ile pay veya payda arasındaki aralığı belirler.

Pay

Determines the spacing between the fraction bar and the numerator.

Payda

Determines the spacing between the fraction bar and the denominator.

Kesir çizgisi

Kesir çizgisinin uzunluğunu ve kalınlığını belirler.

Taşma uzunluğu

Determines the excess length of the fraction line.

Kalınlık

Determines the weight of the fraction line.

Limitler

Toplam simgesiyle sınır koşulları arasındaki aralığı belirler.

Üst limit

Determines the spacing between the sum symbol and the upper limit.

Alt limit

Determines the spacing between the sum symbol and the lower limit.

Ayraçlar

Ayraçlarla içerik arasındaki aralığı belirler.

Taşma boyutu (sol/sağ)

Determines the vertical distance between the upper edge of the contents and the upper end of the brackets.

Aralamak

Determines the horizontal distance between the contents and the upper end of the brackets.

Tüm ayraçları ölçekle

Tüm türlerdeki ayraçları ölçekler. Bundan sonra eğer Komutlar penceresine ( a over b) girerseniz, ayraçlar tüm içeriği çevreleyecektir. Aynı sonuca normalde left ( a over b right ) yazarak da ulaşabilirsiniz.

Aşırılık boyutu

Adjusts the percentage excess size. At 0 percent the brackets are set so that they surround the argument at the same height. The higher the entered value is, the larger the vertical gap between the contents of the brackets and the external border of the brackets. The field can only be used in combination with Scale all brackets.

Matrisler

Matris elemanlarının göreceli aralığını belirler.

Satır aralığı

Determines the spacing between matrix elements in a row.

Sütun aralığı

Determines the spacing between matrix elements in a column.

Simgeler

Sembollerin değişkenlere göre aralığını belirler.

Birincil yükseklik

Defines the height of the symbols in relation to the baseline.

En az aralık

Determines the minimum distance between a symbol and variable.

İşleçler

Operatörlerle değişken veya sayılar arasındaki aralığı belirler.

Aşırılık boyutu

Determines the height from the variable to the operator's upper edge.

Aralamak

Determines the horizontal distance between operators and variables.

Sınırlar

Formülünüze sınırlar ekler. Bu seçenek özelikle LibreOffice Writer metin belgesine formülünüzü eklemek istediğinizde yararlı olacaktır. Ayarlarını yaparken boyut olarak 0 kullanmadığınızdan emin olun, çünkü bu ekleme noktasını çevreleyen metinlerde görüntü sorunlarına yol açar.

Solda

The left border is positioned between the formula and background.

Sağa

The right border is positioned between the formula and background.

Yukarı

The top border is positioned between the formula and background.

Aşağı

The bottom border is positioned between the formula and background.

Önizleme Alanı

Mevcut seçimin bir önizlemesini gösterir.

Varsayılan

Yaptığınız değişiklikleri tüm yei formüller için öntanımlı olarak kaydeder. Bu değişiklikleri kaydetmeden önce bir güvenlik uyarısı görünecektir.

Varsayılan Kaydetme Penceresi

Lütfen bizi destekleyin!