Diğer Semboller

Çeşitli matematiksel sembolleri gösterir.

Bu komuta erişmek...

Komutlar penceresindeki içerik menüsünü açın ve Diğer seçeneğini seçin.

Görünüm - Ögeler'i seçin; ardından Ögeler panelinden Diğerleri'ni seçin.


Ayrıntılı semboller

Partial Icon

Kısmi

Kısmi diferansiyel için bir sembol ekler. Komutlar penceresi komutu: partial

Infinity Icon

Sonsuz

Sonsuz sembolü ekler. Komutlar penceresi komutu: infinity veya infty

Nabla Icon

∇ Sembolü

Nabla vektör operatör sembolü ekler.Komutlar penceresi komutu: nabla

There exists Icon

Vardır

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: exists

There does not exist Icon

Yoktur

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: notexists

For all Icon

Her

Her bir anlamına gelen "her" simgesini ekler. Komutlar penceresi için komutu: forall

h Bar Icon

h Bar

h-bar sabiti için bir simge ekler.Komutlar penceresi için komutu: hbar

Lambda Bar Icon

Lambda Bar

Lambda-bar için bir simge ekler.Komutlar penceresi için komutu: lambdabar

Real Part Icon

Gerçek Kısım

Bir karmaşık sayının gerçek kısmı için bir simge ekler.Komutlar penceresi için komutu: re

Imaginary Part Icon

Sanal Kısım

Bir karmaşık sayının sanal kısmının sembolünü ekler.Komutlar penceresi komutu: im

Weierstrass p Icon

Weierstrass p

Bu simge bir Weierstrass p-fonksiyonu sembolü ekler. Komutlar penceresi komutu: wp

Left Arrow Icon

Sol Ok

Bu simge bir sol ok ekler.Komutlar penceresi komutu: leftarrow

Right Arrow Icon

Sağ Ok

Bu simge bir sağ ok ekler.Komutlar penceresi komutu: rightarrow

Up Arrow Icon

Yukarı Ok

Bu simge bir yukarı ok ekler.Komutlar penceresi komutu: uparrow

Down Arrow Icon

Aşağı Ok

Bu simge bir aşağı ok ekler.Komutlar penceresi komutu: downarrow

Ellipsis Icon

Üç nokta

Bu simge bir üç nokta (üç alçak yatay nokta) ekler.Komutlar penceresi komutu: dotslow

Math-axis Ellipsis Icon

Matematik eksen Üç Noktası

Bu simge bir eksen-üç noktası (üç dikey ortalı yatay nokta) ekler.Komutlar penceresi komutu: dotsaxis

Vertical Ellipsis Icon

Dikey Üç Nokta

Bu simge bir dikey üç nokta (üç dikey nokta) ekler.Komutlar penceresi komutu: dotsvert

Upward Diagonal Ellipsis Icon

Yukarı Köşegen Üç Nokta

Bu simge yukarı doğru köşegen üçnokta (sol alttan sağ üste uzanan köşegen üzerinde üç nokta) ekler.Komutlar penceresi komutu: dotsup veya dotsdiag

Downward Diagonal Ellipsis Icon

Aşağı Köşegen Üç Nokta

Bu simge aşağı doğru köşegen üçnokta (sol üstten sağ alta uzanan köşegen üzerinde üç nokta) ekler.Komutlar penceresi komutu: dotsdown

Bir ters epsilon simgesi Komutlar penceresine backepsilon yazarak eklenebilir.

Formülünüze yer tutucu eklemek için <?> ifadesini Komutlar penceresinde yazın.

Lütfen bizi destekleyin!