Öznitelikler

Girilmiş komut(lar)

Ögeler Panelindeki Sembol

Anlam

acute

Icon

Karakterin sağ üstünde aksan işareti

bar

Icon

Bir karakterin üzerinde yatay çizgi

bold

Icon

Kalın

breve

Icon

Herhangi bir kararkterin üstüne yay açar

check

Icon

Başaşağı çatı

circle

Icon

Bir karakterin üzerinde daire

color

color komutu karakterin rengini değiştirir; önce Komutlar penceresine color komutunu girin. Ardından rengin ismini (black, white, cyan, magenta, red, blue, green veya yellow) yazın. Son olarak rengi değiştirilecek karakterleri girin.

dddot

Icon

Bir karakterin üzerinde üç nokta

ddot

Icon

Bir karakterin üzerinde iki nokta

dot

Icon

Bir karakterin üzerinde nokta

grave

Icon

Bir karakterin sağ altında aksan işareti

hat

Icon

Bir karakterin üzerinde "Çatı"

ital

Icon

İtalik

nbold

Kalın özniteliği kaldır

nitalic

İtalik özniteliği kaldır

overline

Icon

Bir karakterin üzerinde yatay çizgi

overstrike

Icon

Bir karakter üzerinde yatay çizgi

phantom

Icon

Görünmez karakter

tilde

Icon

Bir karakter üzerinde tilda

underline

Icon

Bir karakterin altında yatay çizgi

vec

Icon

Bir karakterin üzerinde vektör oku

widehat

Icon

geniş çatı, karakter boyutuna göre ayarlar

widetilde

Icon

geniş tilda, karakter boyutuna göre ayarlar

widevec

Icon

geniş vektör oku, karakter boyutuna göre ayarlar


Lütfen bizi destekleyin!