Fonksiyonlar

Girilmiş komut(lar)

Ögeler Panelindeki Sembol

Anlam

abs

Icon Absolute amount

Mutlak değer

arccos

Icon Inverse cosine or arccosine

Ters kosinüs veya arkkosinüs

arccot

Icon Inverse cotangent or arccotangent

Ters kotanjant veya arkkotanjant

arcosh

Icon Inverse hyperbolic cosine

Ters hiperbolik kosinüs

arcoth

Icon Inverse hyperbolic cotangent

Ters hiperbolik kotanjant

arcsin

Icon Inverse sine or arcsine

Ters sinüs veya arksinüs

arctan

Icon Inverse tangent or arctangent

Ters tanjant veya arktanjant

arsinh

Icon Inverse hyperbolic sine

Ters hiperbolik sinüs

artanh

Icon Inverse hyperbolic tangent

Ters hiperbolik tanjant

backepsilon

Ters epsilon

cos

Icon Cosine

Kosinüs

cosh

Icon Hyperbolic cosine

Hiperbolik kosinüs

cot

Icon Cotangent

Kotanjant

coth

Icon Hyperbolic cotangent

Hiperbolik kotanjant

exp

Icon General exponential function

Genel üst fonksiyonu

fact

Icon Factorial

Faktöryel

func e^{}

Icon Natural exponential function

Doğal üst fonksiyonu

ln

Icon Natural logarithm

Doğal logaritma

log

Icon General logarithm

Logaritma

nroot

Icon n-th root of x

x'in n-inci kökü

sin

Icon Sine

Sinüs

sinh

Icon Hyperbolic sine

Hiperbolik sinüs

sqrt

Icon Square root

Karekök

sub

n alt indisiyle x

sup

Icon n-th power of x

x'in n-inci kuvveti

tan

Icon Tangent

Tanjant

tanh

Icon Hyperbolic tangent

Hiperbolik tanjant


İşlevler

Ögeler panelinin alt kısmında bir işlev seçin. Bu işlevler ayrıca Komutlar penceresinin içerik menüsünde de listelenir. Ögeler panelinde bulunmayan ama ihtiyaç duyulan fonksiyonlar Komutlar penceresine elle girilebilir.

Please support us!