Küme İşlemleri

Girilmiş komut(lar)

Ögeler Panelindeki Sembol

Anlam

aleph

Icon

Nicel sayı

emptyset

Icon

Boş küme

in

Icon

içerilir

intersection

Icon

Kümelerin kesişimi

notin

Icon

içerilmez

nsubset

Icon

Alt kümesi değildir

nsubseteq

Icon

Alt küme veya eşit değil

nsupset

Icon

Üst küme değil

nsupseteq

Icon

Üst küme veya eşit değil

owns or ni

Icon

İçerir

setc

Icon

Kompleks sayı

setminus or bslash

Icon

Küme farkı

setn

Icon

Doğal sayı

setq

Icon

Rasyonel sayı

setr

Icon

Reel sayı

setz

Icon

Tamsayı

slash

Icon

Karakterler arasına bölüm işareti / (bölü)

subset

Icon

Alt küme

subseteq

Icon

Alt küme veya eşittir

supset

Icon

Üst küme

supseteq

Icon

Üst küme veya eşittir

union

Icon

Kümelerin birleşimi


Küme İşlemleri

LibreOffice Math formülünüzdeki karakterlere farklı küme işlemleri atayın. İşlemler Ögeler penceresinin alt bölümünde gösterilmektedir. Her bir işlemin özdeş listesini görmek için içerik menüsüKomutlar penceresinden çağırın. Ögeler penceresinde bulunmayan işlemler doğrudan Komutlar penceresine yazılmalıdır. Formülün geri kalanını da sembolleri mevcut olsa bile doğrudan buraya yazabilirsiniz.

Please support us!