Tekli ve İkili Operatörler

Girilmiş komut(lar)

Ögeler Panelindeki Sembol

Anlam

-

Icon

Çıkarma

-

Icon

- İşareti

-+

Icon

Eksi/Artı

/

Icon

Bölme

*

Icon

Çarpım

+

Icon

Toplama

+

Icon

+ İşareti

+-

Icon

Artı/Eksi

and or &

Icon

Mantıksal VE işlemi

boper

No symbol.

İkilik operatör. İkilik bir operatör olarak kullanılan kullanıcı tanımlı bir sembol takip eder.

Usage a boper %SYM1 b

uoper

No symbol

Tek operantlı operatör. Tek operantlı bir operatör olarak kullanılan kullanıcı tanımlı bir sembol takip eder.

Usage: uoper %SYM2 b

cdot

Icon

Çarpma, küçük çarpım sembolü

circ

Icon

Sembolleri birleştir.

div

Icon

Bölme

neg

Icon

Mantıksal DEĞİL

odivide

Sembolsüz.

Daire içindeki /

odot

Sembolsüz.

Dairedeki küçük çarpma sembolü

ominus

Sembolsüz.

Daire içindeki çıkarma sembolü

oplus

Sembolsüz.

Daire içindeki toplama sembolü

or or |

Icon

Mantıksal VEYA işlemi

otimes

Sembolsüz.

Daire içinde çarpım sembolü

over

Icon

Bölüm/Kesir

times

Icon

Çarpım

widebslash

Sembolsüz.

İki karakter arasında ters bölü \, sağdaki üst simge, soldaki alt simge

wideslash

Sembolsüz.

İki karakter arasında bölü /, soldaki üst simge, sağdaki alt simge


Birli/İkili İşleçler

LibreOffice Math formülünüzü oluşturmak için çeşitli birli ve ikili işleçleri seçebilirsiniz.Birliler, bir yer tutucuyu etkileyen işleçlerdir. İkililer, iki yer tutucuyu bağlayan işleçlerdir. Ögeler penceresindeki alt alan bireysel işleçleri gösterir. İçerik menüsü gerek bu işleçlerin, gerekse ek işleçlerin bulunduğu bir listeyi içerir ve Komutlar penceresi altındadır. Ögeler penceresinde bulunmayan bir işlece gereksinim duyarsanız, içerik menüsünü kullanın ya da doğrudan Komutlar penceresine girin.

Please support us!