Ölçekleme

Bazı örneklerin yanında LibreOffice Math ile ölçekleme hakkında detaylı bilgi burada bulunabilir. (Tırnak işaretleri örneklerin bir parçası değildir ve sadece vurgulamak amacıyla kullanılmıştır.)

Faktöryel ölçeklenmemiştir (örneğin: "fact stack{a#b}" ve "fact {a over b}") ama zemine veya değişkenin ortasına göre konumlanır.

Ayraçlar da her zaman sabit boyuttadırlar. Bu ayraç olarak kullanılabilen tüm semboller için geçerlidir. "(((a)))", "( stack{a#b#c})", "(a over b)" ifadelerini karşılaştırın.

"left" veya "right" ile oluşturulan ayraçlar ise her zaman değişkene göre ayarlanır. "left(left(left(a right)right)right)", "left(stack{a#b#c}right)", "left(a over b right)" örneklerine bakın.

Bazı Özniteliklerin boyutları sabittir; yani uzun bir sembolün üzerine yerleştirilseler bile değişmezler.

Uyarı Simgesi

Doğru yapı için örneklerdeki boşluklar gereklidir. Komutlar penceresine girerken onları silmemeniz gereklidir.


Lütfen bizi destekleyin!