Öznitelikler

LibreOffice Math öznitelikleri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Tiz, çubuk, inceltme, çek, daire, nokta, iki nokta, üç nokta, pes, şapka, tilda ve vektör öznitelikleri her zaman sabit boyuta sahiptir ve uzun bir sembolün üstünde olsalar dahi boyları genişlemez (uzamaz). Öznitelikler varsayılan olarak ortalanmıştır.

Sembolün uzunluğu ile birlikte büyüyen öznitelikler sadece üzeri çizgili, altı çizili ve üstü çizilidir.

Öneri Simgesi

Bazı karakter dizileri için underline ile çizilen çizgi karakterlere fazla yakın olabilir. Bu durumda boş bir grup sorunu çözebilir: underline Q yerine underline Q sub {}.


Lütfen bizi destekleyin!