İndisler ve Üsler

Buradan LibreOffice Math'teki indisler ve üsler hakkında temel bilgiye ulaşabilirsiniz. Siz de burada tanımlanan örnekleri söz konusu ayrıntıları anlamanıza yardımcı olması amacıyla deneyebilirsiniz. (Metindeki tırnak işaretleri yalnızca vurgu amaçlıdır ve örneklerin parçası değildir.)

Bir karakterin dizini ve kuvveti birbirinin üstünde, tabandaki karaktere göre sola hizalı olarak görüntülenir. Örneğin, a_2^3 ya da a^3_2 yazın. Bu, herhangi bir sırada olabilir. '_' ve '^' yerine 'sub' ve 'sup' komutlarını kullanabilirsiniz.

Ancak, aşağıdaki desenleri kullanmak artık mümkün değildir

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Bir karakterin alt/üst indis konumu sadece birer kez kullanılabilir. İstenilen sonucu göstermek için ayraçları kullanmalısınız. Aşağıdaki örnek bunu açıklayacaktır

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Öneri Simgesi

"_" ve " ^ " komutlarının yalnız izleyen karaktere uygulandığı ("a_24"te alt simgenin yalnız "2" olduğu) diğer formül düzenleyicilerinin aksine LibreOffice Math rakam(lar)ın / isim(ler)in / metnin tamamını alt simgeye dönüştürür. Üst simgeleri ve alt simgeleri bir diziye koymak isterseniz, ifade şu şekilde yazılabilir: a_2{}^3 or a^3{}_2


Tensör yazımı için LibreOffice Math çeşitli seçenekler sunmaktadır. "R_i{}^{jk}{}_l" gösteriminin yanı sıra "R_i{}^jk{}_l" ve "{{R_i}^jk}_l." gösterimleri de kullanılabilir.

Taban karakterin soluna yazılan üst ve alt simgeler de sağa hizalı olabilir. Bunu yapmak için "lsub" ve "lsup" komutları kullanılır. Her iki komut da "sub" ve "sup" komutları ile aynı etkiye sahiptir ancak taban karakterin solundadırlar. Ayrıca "a lsub 2 lsup 3" komutuna bakınız.

Açıklık ve netlik ile ilgili kurallar ve ayraç kullanma gerekliliği aynı şekilde geçerli olmaya devam etmektedir. İlke olarak bu {}_2^3 aile sağlanabilir.

Not Simgesi

"sub" ve "sup" komutları "rsub" ve "rsup" olarak da kullanılabilirler.


"csub" ve "csup" komutlarını kullanarak bir akarakterin üstüne veya altına doğrudan üst indis veya alt indis yazabilirsiniz. Bir örnek "a csub y csup x"dir. İndekslarin ve üstlerin birlikte kullanımları da mümkündür: "abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666".

Üst ve alt indisler çoğu birli ve ikili operatöre eklenebilir. İki örnek: "a div_2 b a<csub n b +_2 h" ve "a toward csub f b x toward csup f y".

Uyarı Simgesi

Bu örnekleri Komutlar penceresine yazarken karakterlerin aralarındaki tüm boşlukları girdiğinizden emin olun.


Lütfen bizi destekleyin!