Ayraçlar ve Gruplamak

Not Simgesi

The quotation marks in the examples are used to emphasize text and do not belong to the content of the formulas and commands.


Uyarı Simgesi

Komutlar penceresine örnek formüller yazarken, doğru yapı için boşlukların gerektiğine dikkat edin.


Braces "{}" are used to group expressions together to form one new expression. For example, sqrt {x * y} is the square root of the entire product x*y, while sqrt x * y is the square root of x multiplied by y. Braces do not require an extra space.

Küme ayraçları daha önce Ögeler panelinde ya da Komutlar penceresinde "left lbrace <?> right rbrace" ile eklenmişti. Şimdi, bir sol ve bir sağ küme ayracı "lbrace" ve "rbrace" ile birlikte yıldız işareti kullanılarak veya kullanılmadan eklenebilir.

There are a total of eight (8) different types of brackets available. The "ceil" and "floor" brackets are often used for rounding up or down the argument to the next integer: lceil -3.7 rceil = -3 or lfloor -3.7 rfloor = -4.

Operator brackets, also known as Bra-kets (angle brackets with a vertical line in between), are common in Physics notation: langle a mline b rangle or langle a mline b mline c over d mline e rangle. The height and positioning of the vertical lines always corresponds exactly to the enclosing brackets.

Tüm ayraçlar çiftler halinde kullanılabilirler. Ayraçların ortaç karakteristikleri:

Tüm türler "{}" ayraçlarında bahsedilen gruplama özelliklerine sahiptirler.

Tüm türler, görünenler dahil, boş grup tanımlamasına izin verirler. Bu nedenle kapatılan ifade boş olabilir.

Brackets do not adjust their size to the enclosed expression. For example, if you want ( a over b ) with a bracket size adjusted to a and b you must insert "left" and "right". Entering left(a over b right) produces appropriate sizing. If, however, the brackets themselves are part of the expression whose size is changed, they are included the size change: size 3(a over b) and size 12(a over b). The sizing of the bracket-to-expression ratio does not change in any way.

"left" ve "right" işlevleri ayraçların eşsiz şekilde atanmasını sağladığından her tekil ayraç, sağ ayracı sol tarafa ya da sol ayracı sağ tarafa yerleştirerek dahi bu iki komuta bağımsız değişken olarak verilebilir. Ayraç koymak istemediğinizde "none" niteleyicisini kullanabilirsiniz; bu, ayracın gösterilmeyeceği ve ayraç için yer ayrılmayacağı anlamına gelir. Bunu kullanarak izleyen ifadeleri oluşturabilirsiniz:

Aynı kural diğer ayraçlarda olduğu gibi "left" ve "right" için de geçerlidir: grup oluşturucu olarak da kullanılırlar ve boş ifadelerle kapatılabilirler.

Matemetik formüllerinde uyumsuz ayraçların bir arada kullanılmasına, tek ayraça ve sağ ve sol ayraçların sıralarının değiştirilmesine sıklıkla rastlanır. Aşağıdaki formül yazıldığında hata verecektir:

Using "left" and "right" makes the above expression valid in LibreOffice Math: left [2, 3 right ). However, the brackets do not have any fixed size because they adjust to the argument. Setting a single bracket is a bit cumbersome. Therefore, there you can display single brackets with a fixed size by placing a "\" (backslash) in front of normal brackets. These brackets then act like any other symbol and no longer have the special functionality of brackets; that is they do not work as group builders and their orientation corresponds to that of other symbols. See size *2 \langle x \rangle and size *2 langle x rangle.

Tam bir genel bakış şöyledir:

Bu şekilde, üstteki gibi aralıklar LibreOffice Math'te sorunsuz oluşturulur: \[2", "3\) ya da "\]2", "3\[ (Uyarı: Tırnak işaretleri girdinin parçasıdır.)

Not Simgesi

Çift tırnak işaretlerinin ifadeye girilmesi gerektiğine dikkat ediniz; bu işaretler Shift+2 ile elde edilebilir ancak tipografik çift tırnak işaretleri ile elde edilemez. Genel olarak noktalama işaretleri (bu durumda virgül gibi noktalama işaretleri) metin olarak ayarlanır. "\[2,~3\)" yazmak mümkünse de yukarıdaki seçenek tercih edilir. Bir önceki örnekte "fixed size" komutu, ayraç boyutunu her zaman kullanılan yazı tipi boyutuna bağlı olarak tanımlar.


Nesting groups within each other is relatively problem-free. In the formula hat "{a + b}" the "hat" is displayed simply over the center of "{a + b}". Also, color red lceil a rceil and grave hat langle x * y rangle work as expected. The result of the latter can be compared to grave {hat langle x * y rangle}. These attributes do not compete, but rather can be combined.

This differs slightly for competing or mutually influencing attributes. This is often the case with font attributes. For example, which color does the b have in color yellow color red (a + color green b), or which size does it have in size *4 (a + size /2 b)? Given a base size of 12, does it have the size 48, 6 or even 24 (which could be seen as a combination)? The following are basic resolution rules, which will be followed consistently in the future. In general, the rules apply to all group operations. This only has a visible effect on the font attributes, like "bold", "ital", "phantom", "size", "color" and "font":

"color ..." ve "font ..." ile "size n" (n ondalık sayı olmak üzere) komutları aynı türden daha önce belirtilen işlemlerin yerini alır

"size +n", "size -n", "size *n", ve "size /n" için işlemlerin etkileri birleştirilir,

size *2 size -5 a would be double the starting size minus 5

font sans ( a + font serif b)

size *2 ( a + size /2 b )

Öneri Simgesi

To change the size of a formula, use "size +" or -,*,/. Do not use "size n". These can easily be used in any context. This enables you to copy to other areas by using Copy and Paste, and the result remains the same. Furthermore, such expressions survive a change of base size in the menu better than when using "size n". If you use only size * and size / (for example, size *1.24 a or size /0.86 a) the proportions remain intact.


Örnekler (taban boyutu 12 ve indeksi %50 olan):

Exactly identical proportions with size 18 a_n and size *1.5 a_n.

This differs in different contexts: x^{size 18 a_n} and x^{size *1.5 a_n}

Examples with size +n for a comparison. They look identical:

a_{size 8 n}

a_{size +2 n}

a_{size *1.333 n}

Aşağıdaki örnekler ise farklı görünürler:

x^{a_{size 8 n}}

x^{a_{size +2 n}}

x^{a_{size *1.333 n}}

Not Simgesi

All n here have different sizes. The size 1.333 results from 8/6, the desired size divided by the default index size 6. (Index size 50% with a base size of 12)


Lütfen bizi destekleyin!