LibreOffice Math Örnekleri

Aşağıdaki LibreOffice Math'te bulunan basit formüllerin bir listesidir.

İndisli Semboller

Aşağıdaki örnek LibreOffice Math'te indisli sembollerin nasıl oluşturulacağını açıklar. Örneği, Komutlar penceresine panoyu kullanarak kopyalayabilir ve kendi formülünüzde kullanabilirsiniz.

İndisli Semboller

LibreOffice Math kullanarak bir indisli sembol oluşturma örneği daha verelim. Bu örneği Komutlar penceresine kopyalayarak kendi formülünüzde kullanabilirsiniz.

İndeksleri ile Semboller

LibreOffice Math kullanarak sembolleri indeksleriyle yaratmanın üçüncü örneği aşağıda gösterilmiştir. Örneği panoya kopyalayabilir ve Komutlar penceresinde kendi formülün içinde kullanabilirsiniz.

Matris

LibreOffice Math içinde nasıl matriks oluşturulacağının bir örneğidir. Örneği kendi formülünüzde kullanmak isterseniz panoyu kullanarak Komutlar penceresine kopyalayabilirsiniz.

Değişken Yazı Tipi Boyutlu Matris

Bu örnek LibreOffice Math ile nasıl değişken yazı tipi boyutlu matris oluşturulacağını göstermektedir. Örneği Komutlar penceresine kopyalayarak kendi formülünüzde kullanabilirsiniz.

Kalın Yazı Tipli Matris

LibreOffice Math ile kalın yazı tipli bir matris oluşturma örneği verelim. Bu örneği Komutlar penceresine kopyalayıp kendi formülünüzde kullanabilirsiniz.

İşlevler

Bu LibreOffice Math kullanarak nasıl fonksiyon oluşturacağınıza dair bir örnektir. Eğer kendi formülünüzde bu örneği kullanmak isterseniz Komutlar penceresinden taşıma panosuna kopyalayın.

Kare Kök

Bu örnek LibreOffice Math ile nasıl karekök oluşturulacağını göstermektedir. Bu örneği kendi formülünüzde kullanmak isterseniz Komutlar penceresine kopyalayabilirsiniz.

İntegral ve Toplam Sınırları, Yazı Tipi Boyutu

Bu örnek LibreOffice Mathde farklı yazı tipleri ve büyüklüklerinin nasıl kullanıldığını gösterecektir.

Öznitelikler

Bu bölüm LibreOffice Math'te bir formül içinde özniteliklerin nasıl kullanılacağını gösteren bir örnek içerir.

Lütfen bizi destekleyin!