Küme İşlemleri

LibreOffice Math formülünüzdeki karakterlere farklı küme işlemleri atayın. İşlemler Ögeler penceresinin alt bölümünde gösterilmektedir. Her bir işlemin özdeş listesini görmek için içerik menüsüKomutlar penceresinden çağırın. Ögeler penceresinde bulunmayan işlemler doğrudan Komutlar penceresine yazılmalıdır. Formülün geri kalanını da sembolleri mevcut olsa bile doğrudan buraya yazabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Komut penceresindeki içerik menüsünü açın - İşlemleri Belirle seçeneğini seçin.

Görünüm - Ögeler'i seçin; ardından Ögeler panelinden Küme İşlemleri'ni seçin.


Ögeler bölmesinde İşlemleri Ayarla ögesini seçtikten sonra, bu bölmenin alt kısmında ilgili simgeler gösterilecektir. Operatörü Komutlar penceresinde düzenlenmiş formüle dahil etmek için bir simgeyi tıklamanız yeterlidir.

Ayrıntılarıyla küme işlemleri:

is included in Icon

elemanıdır

Bu simge ile iki yer tutucu ile aralarındaki elemanıdır sembolü eklenir. Komutlar penceresine <?> in <?> girmek de aynı şeyi yapacaktır.

is not included in Icon

elemanı değildir

Bu simge ile iki yer tutucu ile aralarındaki elemanı değildir sembolü eklenir. Komutlar penceresine <?> notin <?> girmek de aynı şeyi yapacaktır.

includes Icon

içerir

Bu simge ile iki yer tutucu ile aralarındaki içerir sembolü eklenir. Komutlar penceresine <?> owns <?> veya <?> ni <?> girmek de aynı şeyi yapacaktır.

empty set Icon

boş küme

Bu simge bir boş küme ekler. Belgenize bir boş küme eklemek için Komutlar penceresine emptyset yazın.

Intersection Icon

Kesişme

Bu simge iki yer tutucu arasına bir küme kesişimi simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresinde <?> intersection <?> yazarak da yapabilirsiniz.

Union Icon

Birleşme

Bu simge iki yer tutucu arasına bir küme birleşimi simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresinde <?> union <?> yazarak da yapabilirsiniz.

Difference Icon

Fark

Bu simge bir küme farkı simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresinde <?> setminus <?> veya <?> bslash <?> yazarak da yapabilirsiniz.

Quotient set Icon

Bölüm kümesi

Bu simge iki yer tutucu arasına bir küme bölümü simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresinde <?>slash<?> yazarak da yapabilirsiniz.

aleph Icon

alef

Bu simge kardinal sayı ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresinde aleph yazarak da yapabilirsiniz.

Subset Icon

Alt küme

Bu simgeyi alt kümesidir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>subset<?> de yazabilirsiniz.

Subset or equal to Icon

Alt küme veya eşittir

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında alt küme veya eşittir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>subseteq<?> de yazabilirsiniz.

Superset Icon

Üst küme

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında üst küme küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>supset<?> de yazabilirsiniz.

Superset or equal to Icon

Üst küme veya eşittir

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında üst küme veya eşittir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>supseteq<?> de yazabilirsiniz.

not subset Icon

alt küme değil

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında alt küme değildir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>nsubset<?> de yazabilirsiniz.

not subset or equal to Icon

alt küme veya eşit değildir

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında alt küme veya eşit değildir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>nsubseteq<?> de yazabilirsiniz.

not superset Icon

üst küme değil

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında üst küme değildir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>nsupset<?> de yazabilirsiniz.

not superset or equal to Icon

üst küme veya eşit değildir

Bu simgeyi iki yer tutucu ve aralarında üst küme veya eşit değildir küme operatörünü eklemek için kullanın. Doğrudan Komutlar satırına <?>nsupseteq<?> de yazabilirsiniz.

Set of natural numbers Icon

Doğal sayılar kümesi

Bu simgeyi kullanarak doğal sayılar kümesinden bir karakter ekleyebilirsiniz. Bunun yerine Komutlar penceresine setn yazmak da aynı işi görecektir.

Set of whole numbers Icon

Tüm sayılar kümesi

Bu simgeyi kullanarak tüm sayılar kümesinden bir karakter ekleyebilirsiniz. Bunun yerine Komutlar penceresine setz yazmak da aynı işi görecektir.

Set of rational numbers Icon

Rasyonel sayılar kümesi

Bu simgeyi kullanarak rasyonel sayılar kümesinden bir karakter ekleyebilirsiniz. Bunun yerine Komutlar penceresine setq yazmak da aynı işi görecektir.

Set of real numbers Icon

Reel sayılar kümesi

Bu simgeyi kullanarak reel sayılar kümesinden bir karakter ekleyebilirsiniz. Bunun yerine Komutlar penceresine setr yazmak da aynı işi görecektir.

Set of complex numbers Icon

Karmaşık sayılar kümesi

Bu simgeyi kullanarak karmaşık sayılar kümesinden bir karakter ekleyebilirsiniz. Bunun yerine Komutlar penceresine setc yazmak da aynı işi görecektir.

Uyarı Simgesi

Komutlar penceresine elle yazarken değerler ile komutlar arasında aralık (boşluk) olduğundan emin olun. Bu doğru bir yapının oluşmasını sağlayacaktır.


Please support us!