Biçim

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Bu komuta erişmek...

Komutlar penceresindeki içerik menüsünü açın ve Biçimler seçeneğini seçin.

Görünüm - Ögeler'i seçin; ardından Ögeler panelinden Biçimler'i seçin.


Aşağıda LibreOffice Math için bütün kullanılabilir biçimlendirme seçenekleri listelenmektedir. Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki simge Ögeler panelinden (Görünüm - Ögeler menüsü) veya Komutlar penceresinin içerik menüsünden de ulaşılabilir olduğunu göstermektedir.

Not Simgesi

Formüllerdeki "a" harfi biçimlendirmeyi uygulayacağınız yer tutucunun yerine geçmektedir. İstediğiniz başka bir karakterle değiştirebilirsiniz.


Biçimlendirme seçenekleri

Superscript left Icon

Sol üst simge

Bir yer tutucunun sol üstüne bir simge ekler. Aynı şeyi <?>lsup{<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Superscript top Icon

Üst orta simge

Bir yer tutucunun tam üstüne bir simge ekler. Aynı şeyi <?>csup<?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Superscript right Icon

Sağ üst simge

Bir yer tutucunun sağ üstüne bir simge ekler. Aynı şeyi <?>^{<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz, rsup veya sup da aynı anlama gelecektir.

Vertical stack (2 elements) Icon

Dikey yığın (2 öğe)

İki yer tutucuyla bir dikey yığın (binom) ekler. Aynı şeyi doğrudan binom<?><?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

New line Icon

Yeni satır

Belgenize yeni bir satır ekler. Aynı şeyi doğrudan Komutlar penceresine newline yazarak da yapabilirsiniz.

Subscript left Icon

Sol üst simge

Yer tutucunun soluna bir üst simge ekler. Aynı şeyi <?>lsub{<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Subscript bottom Icon

Alt simge

Yer tutucunun tam altına bir alt simge ekler. Aynı şeyi <?>csub<?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Subscript right Icon

Sağ üst simge

Yer tutucunun sağ üstüne bir alt simge ekler. Aynı şeyi <?>_{<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz, burada altçizgi yerine rsub veya sub da kullanılabilir.

Vertical stack (3 elements) Icon

Dikey yığın (3 öğe)

Üç yer tutucudan oluşan bir dikey yığın ekler. Aynı şeyi stack {<?>#<?>#<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz

Small gap Icon

Küçük boşluk

Yer tutucu ile bir sonraki öge arasına küçük bir boşluk ekler. Aynı şeyi ` ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz. Komut sembolün, değişkenin, sayının veya komut setinin solunda veya sağında yer almalıdır.

Align left Icon

Sola hizala

Bu simge bir "a"ya sola hizalama atar ve bir yer tutucu ekler. Aynı şeyi alignl<?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Align to horizontal center Icon

Yatay olarak ortaya hizala

"a"yı yatay olarak ortalar ve bir yer tutucu ekler. Aynı şeyi alignc<?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Align right Icon

Sağa hizala

Sağa hizalama için bir komut ve bir yer tutucu ekler. Aynı şeyi alignr<?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Matrix stack Icon

Matris yığını

Bu simge dört yer tutuculu bir matris ekler. Aynı şeyi matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz. Bu çizimin içindeki bir öğenin konumu iki koordinatla belirlenir; ilk koordinat satır numarasını ikincisi sütun numarasını gösterir. Matrisi Komutlar penceresine ilave karakterler ekleyerek istediğiniz yöne genişletebilirsiniz.

Gap Icon

Boşluk

Bu simge yer tutucular arasına boşluk ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine ~ yazarak da yapabilirsiniz. Komut sembolün, değişkenin, sayının veya komutun tamamının solunda veya sağında bulunmalıdır.

Hizalamak için alignl, alignc ve alignr komutları özellikle faydalıdır, eğer

Hizalama yönergelerini kullanırken, unutmayın ki

"matris" komutu ile hizalamak için

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Sola hizalamak

Eğer bir satır veya ifade metin ile başlarsa varsayılan olarak sola hizalanır. Bu davranışı align komutu ile değiştirebilirsiniz. Örneğin stack{a+b-c*d#alignr "metin"} yazarsanız "metin" sağa hizalanır. Metnin mutlaka çift tırnak içinde yazılması gerektiğine dikkat edin.

The standard centralized formulas can be aligned to the left without using the Format - Align menu. To do this, place an empty character string, that is, the inverted commas which surround any text "", before the section of formula that you want to align. For example, typing "" a+b newline "" c+d results in both equations being left-aligned instead of centered.

Uyarı Simgesi

Komutlar penceresine yazarken bazı formatların doğru yapılar için boşluk gerektirdiklerini unutmayın. Bu yer tutuculardan daha çok değer girilirken geçerlidir.


LibreOffice Math biçimlendirmesi hakkında daha fazla bilgi için Ayraçlar ve Gruplamak bölümüne tıklayın.

Belgelerinizi en iyi nasıl düzenleyebileceğinizi Indisler ve Üstler ve Ölçeklemek bölümlerinde bulabilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!