Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Bu komuta erişmek...

Komutlar penceresindeki içerik menüsünü açın ve Öznitelikler seçeneğini seçin.

Görünüm - Ögeler'i seçin; ardından Ögeler panelinden Öznitelikler'i seçin.


Aşağıdaki LibreOffice Math'te uygun olan tüm özniteliklerin tam listesidir. Özniteliğin yanındaki sembol, onun Ögeler paneli (Görünüm - Öğeler'i seçin) ya da Komutlar penceresinin içerik menüsü aracılığıyla erişilebilir olduğunu belirtir.

Not Simgesi

Aşağıdaki özniteliklerin tanımlanmasında "a" karakteri karşılık gelen özniteliğin uygulanacağı bir yer tutucuya karşılık gelir. Bu karakteri istediğiniz bir başkasıyla değiştirebilirsiniz.


Öznitelik Fonskiyonları

Acute accent Icon

Sesli harf üzerine konan aksan işareti

Tiz vurgulu yer tutucu ekler. Ayrıca acute <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Grave accent Icon

Aksan işareti

Pes vurgulu (pes) bir yer tutucu ekler. Ayrıca grave <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Reverse Circumflex Icon

Ters Şapka İşareti

Bir yer tutucunun üzerine ters şapka ("onay işareti") ekler. Ayrıca check <?> ifadesini Komutlar penceresine girebilirsiniz.

Breve Icon

Sesli harflerin kısa okunması için üzerilerine konulan "^" işareti

Bir yer tutucunun üzerine inceltme işareti ekler. Ayrıca breve <?> ifadesini Komutlar penceresine de girebilirsiniz.

Circle Icon

Daire

Üzeri bir daire ile kaplı bir yer tutucu ekler. Ayrıca circle <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Vector arrow Icon

Vektör oku

Bir yer tutucu ile birlikte bir vektör ok ekler. Ayrıca vec <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Harpoon Arrow Icon

Harpoon arrow

Insert a placeholder with a harpoon arrow. You can also type harpoon <?> in the Commands window.

Tilde Icon

Tilda

Bir yer tutucu ile birlikte bir tilda ekler. Ayrıca tilde <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Circumflex Icon

İnceltme işareti

Bir yer tutucu ile birlikte bir şapka ("başlık") işareti ekler. Ayrıca hat <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Line above (bar) Icon

Üzeri çizgili (çubuk)

Bir yer tutucuyu üzerinde çizgi ("bar") ile ekler. Ayrıca bar <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Dot Icon

Nokta

Bir yer tutucuyu üzerinde bir nokta ile birlikte ekler. Ayrıca dot <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Wide vector arrow Icon

Geniş vektör oku

Bir geniş vektör okunu bir yer tutucuyu ile birlikte ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde widevec da yazabilirsiniz.

Wide harpoon arrow Icon

Wide harpoon arrow

Inserts a wide harpoon arrow with a placeholder. You can also type wideharpoon in the Commands window.

Wide tilde Icon

Geniş tilda

Bir geniş tildayı bir yer tutucu ile birlikte ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde widetilde da yazabilirsiniz.

Wide circumflex Icon

Geniş inceltme işareti

Bir geniş şapka işaretini ("başlık") bir yer tutucu ile birlikte ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde widehat da yazabilirsiniz.

Double dot Icon

İki nokta

Bir yer tutucuyu üzerinde iki nokta ile ekler. Ayrıca ddot <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Line over Icon

Üst çizgi

Bir yer tutucunun üzerine bir üst çizgi ekler. Ayrıca overline <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz. Çizgi doğru uzunluğu kendi ayarlayacaktır.

Line below Icon

Alt çizgi

Bir yer tutucunun altına bir çizgi ekler. Ayrıca underline <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Line through (overstrike) Icon

Üzeri çizili (çizgili)

Bir yer tutucuyu üzeri çizili (veya çizgili) şekilde ekler. Ayrıca overstrike <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Triple dot Icon

Üç nokta

Bir yer tutucunun üzerine üç nokta ekler. Ayrıca dddot <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Transparent Icon

Saydam

Şeffaf bir karakter için bir yer tutucu ekler. Bu karakter "a" kadar yer kaplar ama görünmez. Ayrıca phantom <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Icon

Kalın font

Kalın yazı biçimli bir yer tutucu ekler. Ayrıca bold <?> ifadesini Komutlar penceresine yazabilirsiniz.

Icon

Yatık yazı tipi

Yatık yazı biçimli bir yer tutucu ekler. Ayrıca ital <?> veya italic <?> ifadesini Komutlar penceresine de yazabilirsiniz.

Icon

Yeniden boyutlandır

Yazı tipi boyutunu değiştirmek için iki yer tutucuyla birlikte bir komut ekler. İlk yer tutucu yazı tipi boyutuna (örneğin 12) ve ikinci yer tutucu metin içeriğine karşılık gelir. Doğru bir yapı için değerler arasında boşluk olmalıdır. Ayrıca size <?> <?> ifadesini Komutlar penceresinde de yazabilirsiniz.

Icon

Yazı tipini değiştir

iki yer tutucuyla birlikte yazı tipini değiştirmek için bir komut ekler. İlk yer tutucuyu özel yazı tiplerinden biriyle; Serif, Sans veya Sabit yazı tipiyle değiştirin. İkinci yer tutucuya metni girin. Aynı şeyi font <?> <?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Formülünüzün rengini değiştirmek için color komutunu kullanın. Önce color ardından rengin adını ( uygun renkler beyaz, siyah, siyan, magenta, kırmızı, mavi, yeşil ve sarıdır) sonrasında da formül, karakter ya da karakter dizisini yazın. color green size 20 a komutu yazı tipi 20 genişliğinde yeşil bir "a" harfi oluşturur.

nbold ve nitalic komutları formül bileşenlerinin varsayılan kalın ve italik çzelliklerini kaldırır. Örneğin, 5 x + 3=28 formülündeki x'in italik olmaması için x'den önce nitalic girilerek 5 nitalic x + 3=28 yazılabilir.

Not Simgesi

"acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" ve "vec" özniteliklerinin boyutları sabittir. Genişlikleri veya uzunlukları uzun bir sembolün üzerine konumlandırıldıklarında ayarlanamaz.


Boyut değişimleri için size n, +n, -n, *n ve /n kullanabilirsiniz, burada n bir yer tutucudur. Bu yöntem özellikle formülün temel boyutunu değiştirirken faydalıdır. size +n ve size -n komutları boyutları belirlerken, size *n ve size /n komutları yüzde olarak değişim belirtir. Örneğin size *1.17 komutu karakterin boyutunu tam olarak %17 arttıracaktır.

Uyarı Simgesi

Bazı girdilerin doğru yapı oluşması için aralık gerektirdiğini gözardı etmeyin. Bu özellikle yer tutucular yerine sabit değerler belirttiğinizde gereklidir.


For more information about formatting in LibreOffice Math, see Brackets and Grouping.

Belgenizi daha verimli yerleştirmeniz için öznitelikler, indeksler ve üstler ve ölçeklemek hakkında bilgiler size yardımcı olacaktır.

Lütfen bizi destekleyin!