İşlevler

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Bu komuta erişmek...

Komutlar penceresindeki içerik menüsünü açın ve İşlevler seçeneğini seçin.

Görünüm - Ögeler'i seçin; ardından Ögeler panelinden Fonksiyonları'ı seçin.


Aşağıda Ögeler penceresinden ulaşılabilen tüm fonksiyonlar listelenmektedir. Fonksiyonun yanındaki simge onun Ögeler penceresinden (Görünüm - Ögeler menüsü) veya Komutlar penceresinin içerik menüsünden ulaşılabilir olduğunu göstermektedir.

Fonksiyonlar listesi

Natural Exponential Icon

Doğal Üstel Fonksiyon

Bir doğal üstel fonksiyon ekler. Aynı şeyi func e^<?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Natural Logarithm Icon

Doğal logaritma

Bir yer tutucu ile birlikte doğal (e tabanında) logaritma ekler. Aynı şeyi ln(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Exponential Icon

Üstel Fonksiyon

Bir yer tutucu ile birlikte bir üstel fonksiyon ekler. Aynı şeyi exp(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Logarithm Icon

Logaritma

Bir yer tutucu ile birlikte bir logaritma (10 tabanında) ekler. Aynı şeyi log(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Power Icon

Üs

x'in y-inci kuvvetini ekler. Aynı şeyi <?>^{<?>} ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilrsiniz. ^ karakteri yerine rsup veya sup da kullanabilirsiniz.

Sine Icon

Sinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir sinüs fonksiyonu ekler. Aynı şeyi sin(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Cosine Icon

Kosinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir kosinüs fonksiyonu ekler. Aynı şeyi cos(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Tangent Icon

Tanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir tanjant fonksiyonu ekler. Aynı şeyi tan(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Cotangent Icon

Kotanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir kotanjant fonksiyonu ekler. Aynı şeyi cot(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Hyperbolic Sine Icon

Hiperbolik sinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir hiperbolik sinüs fonksiyonu ekler. Aynı şeyi sinh(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Square Root Icon

Karekök

Bir yer tutucuyla birlikte bir karekök sembolü ekler. Aynı şeyi sqrt(<?>) Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Hyperbolic Cosine Icon

Hiperbolik Kosinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir hiperbolik kosinüs sembolü ekler. Aynı şeyi cosh(<?>) Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Hyperbolic Tangent Icon

Hiperbolik Tanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir hiperbolik tanjant sembolü ekler. Aynı şeyi tanh(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Hyperbolic Cotangent Icon

Hiperbolik Kotanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir hiperbolik kotanjant sembolü ekler. Aynı şeyi coth(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

nth Root Icon

ninci Kök

İki yer tutucuyla birlikte bir ninci kök fonksiyonu ekler. Aynı şeyi doğrudan Komutlar penceresine nroot n x yazarak da yapabilirsiniz.

Arc Sine Icon

Arksinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir arksinüs fonksiyonu ekler. Aynı şeyi arcsin(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Arc Cosine Icon

Arkkosinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir arkkosinüs sembolü ekler. Aynı şeyi arccos(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Arc Tangent Icon

Arktanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir arktanjant fonksiyonu ekler. Aynı şeyi arctan(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Arc Cotangent Icon

Arkkotanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir arkkotanjant fonksiyonu ekler. Aynı şeyi arccot(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Absolute Value Icon

Mutlak Değer

Bir yer tutucuyla birlikte bir mutlak değer işareti ekler. Aynı şeyi abs(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Area Hyperbolic Sine Icon

Alan Hiperbolik Sinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir alan hiperbolik sinüs ekler. Aynı şeyi arsinh(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Area Hyperbolic Cosine Icon

Alan Hiperbolik Kosinüs

Bir yer tutucuyla birlikte bir alan hiperbolik kosinüs fonksiyonu ekler. Aynı şeyi arcosh(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Area Hyperbolic Tangent Icon

Alan Hiperbolik Tanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir alan hiperbolik tanjant fonksiyonu ekler. Aynı şeyi artanh(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Area Hyperbolic Cotangent Icon

Alan Hiperbolik Kotanjant

Bir yer tutucuyla birlikte bir alan hiperbolik kotanjant fonksiyonu ekler. Aynı şeyi arcoth(<?>) ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Factorial Icon

Faktöryel

Bir yer tutucuyla birlikte bir faktoryel işareti ekler. Aynı şeyi fact <?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

Öneri Simgesi

You can also assign an index or an exponent to a function. For example, typing sin^2x results in a function "sine to the power of 2x".


Uyarı Simgesi

Komutlar penceresine fonksiyonları elle yazarken, bazı fonksiyonların boşluklara ihtiyaç duyduğunu unutmayın (örneğin, abs 5=5 ; abs -3=3).


Lütfen bizi destekleyin!