İlişkiler

LibreOffice Math formülünüzü yapılandırmak için farklı bağıntılar arasından seçim yapabilirsiniz. Bağıntı işlevleri Ögeler panelinin alt kısmında gösterilmektedir. Liste aynı zamanda bağlam menüsünde de yer almaktadır ve Komutlarpenceresindedir. Ögeler panelinde yer almayan tüm bağıntılar Komutlar penceresinde elle yazılabilir.

Bu komuta erişmek...

Komutlar penceresindeki içerik menüsünü açın ve İlişkiler seçeneğini seçin.

Görünüm - Ögeler'i seçin; ardından Ögeler panelinden İlişkiler'i seçin.


Aşağıda ilişkilerin tam bir listesi bulunmaktadır. Sembolün isminin yanındaki simge onun Ögeler panelinden (Görünüm - Ögeler'i seçin) veya Komutlar penceresinin içerik menüsünden ulaşılabilir olduğunu göstermektedir.

İlişkiler:

is equal Icon

eşittir

İki yer tutucu arasına bir eşittir (=) işareti ekler. Aynı şeyi <?> = <?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

does not equal Icon

eşit değildir

neq simgesi veya komutu iki yer tutucu arasına bir eşit değildir ekler. Aynı şeyi <?> neq <?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

identical to Icon

özdeştir

İki yer tutucu arasına bir özdeştir (kongurenttir) simgesi ekler. Aynı şeyi <?> equiv <?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

orthogonal to Icon

diktir

İki yer tutucu arasına bir diktir (sağ açılı) simgesi ekler. Aynı şeyi <?> ortho <?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

divides Icon

böler

Bir böler karakteri ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine <?> divides <?> yazarak da yapabilirsiniz.

does not divide Icon

bölmez

Bu simge bölmez karakterini ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine <?>ndivides<?> yazarak da yapabilirsiniz.

less than Icon

küçüktür

küçüktür simgesini ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine <?>lt<?> veya <?> < <?> yazarak da yapabilirsiniz.

greater than Icon

büyüktür

büyüktür simgesini ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine <?> gt <?> veya <?> > <?> yazarak da yapabilirsiniz.

approximately equal to Icon

yaklaşık eşittir

yaklaşık eşittir simgesini ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine <?> approx <?> yazarak da yapabilirsiniz.

parallel to Icon

paraleldir

İki yer tutucu arasına paraleldir simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine <?>parallel<?> yazarak da yapabilirsiniz.

less than or equal to (slanted) Icon

küçük veya eşittir

İki yer tutucu arasına küçük veya eşittir simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine <?> leslant <?> yazarak da yapabilirsiniz.

greater than or equal to (slanted) Icon

büyük veya eşittir

İki yer tutucu arasına büyük veya eşittir simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine <?>geslant<?> yazarak da yapabilirsiniz.

similar or equal to Icon

benzer ya da eşittir

İki yer tutucu arasına benzer ya da eşittir simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine <?>simeq<?> yazarak da yapabilirsiniz.

proportional to Icon

orantılıdır

İki yer tutucu arasına orantılıdır simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine <?> prop <?> yazarak da yapabilirsiniz.

less than or equal to Icon

küçük ya da eşittir

İki yer tutucu arasına küçük ya da eşittir simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine <?> le <?> veya <?> <= <?> yazarak da yapabilirsiniz.

greater than or equal to Icon

büyük veya eşittir

İki yer tutucu arasına büyük veya eşittir simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine <?> ge <?> veya <?> >= <?> yazarak da yapabilirsiniz.

similar to Icon

benzer

İki yer tutucu arasına benzer simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine <?>sim<?> yazarak da yapabilirsiniz.

toward Icon

sağa ok

İki yer tutucu arasına bir sağa ok simgesi ekler. Aynı şeyi <?> toward <?> ifadesini Komutlar penceresine yazarak da yapabilirsiniz.

double arrow pointing left Icon

sola doğru çiftli ok

İki yer tutucu arasına sola doğru çiftli ok simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine dlarrow yazarak da yapabilirsiniz.

double arrow pointing left and right Icon

çift yönlü çiftli ok

İki yer tutucu arasına çift yönlü çiftli ok simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine dlrarrow yazarak da yapabilirsiniz.

double arrow pointing right Icon

sağa doğru çiftli ok

İki yer tutucu arasına sağa doğru çiftli ok simgesi ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine drarrow yazarak da yapabilirsiniz.

precedes Icon

önceler

İki yer tutucu arasına mantıksal önceler simgesini ekler. Aynı şeyi Komutlar penceresine prec yazarak da yapabilirsiniz.

succeeds Icon

sonra gelir

İki yer tutuculu sonra gelir mantıksal işlecini ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde succ da yazabilirsiniz.

not precedes Icon

önce gelmez

İki yer tutuculu önce gelmez mantıksal işlecini ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde nprec da yazabilirsiniz.

not succeeds Icon

sonra gelmez

İki yer tutuculu sonra gelmez mantıksal işlecini ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde nsucc da yazabilirsiniz.

precedes or equal Icon

küçük ya da eşittir

İki yer tutuculu önce gelir ya da eşittir mantıksal işlecini ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde preccurlyeq da yazabilirsiniz.

succeeds or equal Icon

büyük ya da eşit

İki yer tutuculu sonra gelir ya da eşittir mantıksal işlecini ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde succcurlyeq da yazabilirsiniz.

precedes or equivalent Icon

önce gelir ya da denktir

İki yer tutuculu önce gelir ya da denktir mantıksal işlecini ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde precsim da yazabilirsiniz.

succeeds or equivalent Icon

sonra gelir ya da denktir

İki yer tutuculu sonra gelir ya da denktir mantıksal işlecini ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde succsim da yazabilirsiniz.

İki yer tutucu arasına çok çok büyüktür simgesini yerleştirmek için Komutlar penceresine <?> gg <?> veya >> yazabilirisiniz.

Formüle çok çok küçüktür simgesini yerleştirmek için Komutlar penceresine ll veya << yazabilirsiniz.

İki yer tutucu arasına olarak tanımlanır simgesi <?>def<?> komutuyla eklenebilir.

Komutlar penceresinde <?> transl <?> yazarak iki yer tutuculu resimle eşleme karakterini ekleyin.

<?>transr<?> komutu iki yer tutucu arasına orijinalle eşleme karakterini yerleştirir.

Uyarı Simgesi

Bilgileri Komutlar penceresine girerken operatörlerin önemli bir kısmının boşluklara ihtiyaç duyduğunu unutmayın. Bu konu yer tutuculardan daha fazla değerlerle çalışıldığında önemlidir. Örneğin "çok çok büyüktür" için 10 gg 1 veya a gg b yazmanız gerekir.


Lütfen bizi destekleyin!