Birli/İkili İşleçler

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Bu komuta erişmek...

Komutlar penceresindeki içerik menüsünü açın ve Birli/İkili İşleçler seçeneğini seçin.

Görünüm - Ögeler'i seçin; ardından Ögeler panelinden Tekli/İkili Operatörler'i seçin.


Aşağıda birli ve ikili işleçlerim tam listesi bulunur. İşlecin yanındaki sembol, Ögeler paneli (Görünüm - Ögeler yoluyla) ya da Komutlar penceresinin içerik menüsü aracılığıyla işlece ulaşılamayacağını belirtir.

Birli/ikili işlecler

Plus Icon

Artı

Yer tutucu ile birlikte bir artı işareti ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde + <?> da yazabilirsiniz.

Minus Icon

Eksi

Yer tutucu ile birlikte bir eksi işareti ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde -<?> de yazabilirsiniz.

Plus/Minus Icon

Artı/Eksi

Bir yer tutucu ile birlikte artı/eksi işareti ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde +-<?> de yazabilirsiniz.

Minus/Plus Icon

Eksi/Artı

Bir yer tutucu ile birlikte eksi/artı işareti ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde -+<?> da yazabilirsiniz.

Addition (plus) Icon

Toplama (artı)

İki yer tutucu ile birlikte bir artı işareti ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde <?>+<?> da yazabilirsiniz.

Multiplication (dot) Icon

Çarpım (nokta)

İki yer tutucu ile birlikte bir nokta ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde <?>cdot<?> da yazabilirsiniz.

Multiplication (x) Icon

Çarpım (x)

Bir yer tutucuyla birlikte bir 'x' çarpım işareti ekler. Ayrıca <?>times<?> ifadesini Komutlar penceresinde de yazabilirsiniz.

Multiplication (*) Icon

Çarpma (*)

İki yer tutucu ve aralarına yıldız işareti ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde <?>*<?> da girebilirsiniz.

Subtraction Icon

Çıkarma

İki yer tutucu ile birlikte bir çıkarma işareti ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde <?>-<?> de girebilirsiniz.

Division (Fraction) Icon

Bölme (kesir)

İki yer tutucu ile birlikte bir bölü çizgisi ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde <?>over<?> de girebilirsiniz.

Division Icon

Bölme

İki yer tutucu ile birlikte bir bölü işareti ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde <?>div<?> de yazabilirsiniz.

Division (Slash) Icon

Bölme (/)

Bir '/' işareti ile birlikte iki yer tutucu ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde <?>/<?> de girebilirsiniz.

Boolean NOT Icon

Mantıksal DEĞİL

Bir Mantıksal DEĞİL ve bir yer tutucu ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde neg<?> de girebilirsiniz.

Boolean AND Icon

Mantıksal VE

Bir Mantıksal VE ve iki yer tutucu ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde <?>and<?> de girebilirsiniz.

Boolean OR Icon

Mantıksal VEYA

Bir Mantıksal VEYA ve iki yer tutucu ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde <?>or<?> de girebilirsiniz.

Concatenate Icon

Zincir Halkası

Bir zincir halkası işareti ve iki yer tutucu ekler. Ayrıca Komutlar penceresinde circ de girebilirsiniz.

Ayrıca Komutlar penceresine uoper ve ardından karakter için sözdizimini yazarak kullanıcı tanımlı birli operatörler de ekleyebilirsiniz. Bu işlev formüllerde özel sembollerle çalışırken faydalı olacaktır. Örneğin, uoper %theta x komutu Yunan harflerinden bir küçük teta (LibreOffice Math karakter kümesinin bir elemanı) oluşturur. LibreOffice karakter kümesinde olmayan elemanları Araçlar - Katalog - Düzenleyi seçerek ekleyebilirsiniz.

Komutlar penceresine boper yazarak kullanıcı tanımlı ikilik operatörler de ekleyebilirsiniz. Örneğin, y boper %theta x komutu Yunan harflerinden küçük tetayı bir y ve xin arasına yerleştirir. LibreOffice karakter kümesinde olmayan elemanları Araçlar - Semboller - Düzenleyi seçerek ekleyebilirsiniz.

Komutlar penceresinde <?>oplus<?> yazdığınızda belgenize daire içine alınmış toplama işareti eklenir.

Komutlar penceresinde <?>ominus<?> yazdığınızda belgenize daire içine alınmış çıkartma işareti eklenir.

Komutlar penceresinde <?>odot<?> yazdığınızda belgenize daire içine alınmış nokta işareti eklenir.

Komutlar penceresinde <?>odivide<?> yazdığınızda belgenize daire içine alınmış bölü işareti eklenir.

İki karakteri bir bölme çizgisiyle (sol alttan sağ üste doğru) oluşturmak için Komutlar penceresine a wideslash b yazın. Karakterlerden bölü çizgisinin solundakiler yukarıda, sağındakiler aşağıda gruplanacaktır. Bu komut Komutlar penceresinin içerik menüsünde de bulunmaktadır.

İki karakteri bir ters bölü çizgisiyle (sol üstten sağ alta doğru) oluşturmak için Komutlar penceresine a widebslash b yazın. Karakterlerden bölü çizgisinin solundakiler aşağıda, sağındakiler yukarıda gruplanacaktır. Bu komut Komutlar penceresinin içerik menüsünde de bulunmaktadır.

Formüldeki bağıntılara üs ya da indis eklemek için Komutlar penceresine sub ya da sup girin; örneğin, a sub 2.

Öneri Simgesi

Eğer ayırma işareti olarak iki nokta üst üsteyi ':'; Araçlar - Sembolleri seçerek veya Araçlar araç çubuğundan Semboller simgesine tıklayarak kullanabilirsiniz. Açılan iletişim penceresinde Düzenle düğmesine tıklayarak Özel simge setini seçin. Sembole karşılık anlamlı bir isim verin, örneğin "bolum" yazın ve simge kümelerinin olduğu sütuna tıklayın. Ardından Ekle ve Tamama tıklayın. Bundan sonra Semboller penceresini kapatmak için Tamama tıklayın. Artık yeni yeni sembolü kullanabilirsiniz, bu örnek için Komutlar penceresine a %bolum b = c yazabilirsiniz.


Uyarı Simgesi

Komutlar penceresinde elle bilgi girişi yaparken lütfen bazı işleçlerin doğru yapı oluşması için öğeleri arasında boşluk bulundurması gerektirdiğini unutmayın. Bu, özellikle işleçlerinizde yer tutucu yerine değer girerseniz gereklidir, örneğin, bir bölme işlemi kurmak için, 4 div 3 yas da a div b.


Lütfen bizi destekleyin!