Öğeler

Bu formülün içine yerleştirilebilen işleçlerin, sembollerin ve biçim özelliklerinin bir listesidir.

Bazı örnekler size işlemlerin sınırlarını gösterecektir.

Seçim penceresi iki bölüme ayrılmıştır. Pencerenin üst bölümündeki bir sembole tıklamak ona ait alt sembollerin pencerenin alt bölümünde görüntülenmesine neden olacaktır.

Alt menülerdeki fonksiyonlara Komutlar penceresinin içerik menüsünden de ulaşabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Görünüm- Öğeler'i seçin


Birli/İkili İşleçler

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

İlişkiler

LibreOffice Math formülünüzü yapılandırmak için farklı bağıntılar arasından seçim yapabilirsiniz. Bağıntı işlevleri Ögeler panelinin alt kısmında gösterilmektedir. Liste aynı zamanda bağlam menüsünde de yer almaktadır ve Komutlarpenceresindedir. Ögeler panelinde yer almayan tüm bağıntılar Komutlar penceresinde elle yazılabilir.

Küme İşlemleri

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

İşlevler

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Operatörler

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Ayraçlar

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Biçim

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Diğer Semboller

Çeşitli matematiksel sembolleri gösterir.

LibreOffice Math Örnekleri

Aşağıdaki LibreOffice Math'te bulunan basit formüllerin bir listesidir.

Formül Kaynak Tabloları

Kaynak bölümü LibreOffice Math için kullanılabilen bir çok operatör, fonksiyon, sembol ve biçimlendirme özelliğinin bir listesini barındırır. Görüntülenen komutların bir çoğu Öğeler penceresindeki simgeler kullnaılarak veya Komutlar penceresinin içerik menüsünden eklenebilir.

Lütfen bizi destekleyin!