Güncelleme

Bu komut belge penceresindeki formül görünümünü günceller.

Eğer Otomatik Güncelleme Görüntüleme etkinleştirilmişse Komutlar penceresindeki değişiklikler otomatik olarak güncellenir.

Bu komuta erişmek...

Görünüm - Güncelle seçeneğini seçin

F9 tuşu

Araç çubuğu üzerinde tıklayın

Güncelle Simgesi

Tazele


Lütfen bizi destekleyin!