Textbox and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Konum ve Boyut

Seçilen nesneyi yeniden boyutlandırır, taşır, döndürür veya eğer.

Text Attributes

Seçili çizim veya metin nesnesinde metin için sabitleme ve yerleşim seçeneklerini ayarlar.

Çizgi

Seçilen çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlar.

Alan

Seçili çizim nesnesinin dolum özelliklerini ayarlayın.

Lütfen bizi destekleyin!