Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Metin ve nesneleri hizalayabildiğiniz bir alt menü açar.

Lists

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle

Removes direct formatting from the selection.

Styles

Shows commands to edit, update, create, and manage styles.

Character

Seçilmiş karakterlerin yazı tipini veya yazı tipi biçimini değiştirir.

Paragraph

Girinti ve aralıklar gibi, geçerli paragrafın biçimini değiştirir.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Table

Shows commands to format, edit, and delete a table and its elements.

Image

Shows commands to crop, edit, and manage images.

Textbox and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Gölge

Seçili çizim nesnesine gölge ekle ve gölgenin özelliklerini tanımla.

Interaction

Bir slayt gösterisi esnasında seçilen nesnenin tıklandığında nasıl davranacağını tanımlar.

İsim

Seçilen nesneye Gezgin'de kolayca bulabilmeniz için bir isim atar.

Açıklama

Assigns a text alternative and a description to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Döndür

Seçili nesneyi döndürür.

Yansıtma

Seçili nesneyi yatay veya dikey yansıtır.

Dönüştür

Seçilen nesnenin dönüştürülmesi için seçenekler.

Align Objects

Seçili nesneleri diğer bir nesneye göre hizalar.

Düzenle

Seçili nesnenin yığınlama sırasını değiştirir.

Grupla

Gruplar seçilen nesneleri birlikte hareket ettirilebilecekleri ve tek bir nesne gibi biçimlendirilebilecekleri şekilde bir arada tutarlar.

Lütfen bizi destekleyin!