Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align

Opens a submenu where you can align text and objects.

Lists

Opens a submenu where you can modify the structure of numbered and bulleted paragraphs.

Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle

Removes direct formatting from the selection.

Character

Seçilmiş karakterlerin yazı tipini veya yazı tipi biçimini değiştirir.

Paragraph

Girinti ve aralıklar gibi, geçerli paragrafın biçimini değiştirir.

Bullets and Numbering

Mevcut paragrafa madde imi veya numaralandırma ekler ve bunların biçimlerini düzenlemenize izin verir.

Object and Shape

Seçilen nesneyi yeniden boyutlandırır, taşır, döndürür veya eğer.

Line

Seçilen çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlar.

Area

Seçili çizim nesnesinin dolum özelliklerini ayarlayın.

Text

Seçili çizim veya metin nesnesinde metin için sabitleme ve yerleşim seçeneklerini ayarlar.

Interaction

Bir slayt gösterisi esnasında seçilen nesnenin tıklandığında nasıl davranacağını tanımlar.

İsim

Seçilen nesneye Gezgin'de kolayca bulabilmeniz için bir isim atar.

Açıklama

Seçilen nesneye bir başlık ve açıklama atar. Bunlar erişilebilirlik araçları için erişilebilirler ve belgeyi dışa aktardığınızda alternatif etiketlerdir.

Slide Design

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Slide Layout

Opens a submenu with slide layouts.

Gruplama

Gruplar seçilen nesneleri birlikte hareket ettirilebilecekleri ve tek bir nesne gibi biçimlendirilebilecekleri şekilde bir arada tutarlar.

Please support us!