Çizim Çubuğu

Çizim çubuğu çoğunlukla düzenleme araçlarını içerir. Ek komutları içeren bir araç çubuğunu açmak için sonraki ok simgesini tıklayın.

Çizim araç çubuğuna metin belgeleri ve hesap tablosunda da bakabilirsiniz. Görünen simgelerin ayarı geçerli belgeye göre biraz farklı olabilir.

Seçim

Geçerli slayttaki bir nesneyi seçmek için, Çizim çubuğundaki Seçim aracına (beyaz ok) tıklayın ve sonra nesnenin üzerine tıklayın.

Birden fazla nesne seçmek için, nesne üzerine tıklarken Shift tuşuna basılı tutun.

Bir nesnenin arkasında olan başka bir nesneyi seçmek için, tuşuna basın, ve sonra nesneyi tıklayın. Alt katmanda yatan sonraki nesneyi seçmek için, tuşuna basın, ve sonra nesneyi tekrar tıklayın. Bir önce seçilmiş olan nesneye geri dönmek için, Shift + tuşuna basın, ve sonra nesneyi tıklayın.

Seçilmiş nesneye metin eklemek için, nesne üzerine çift tıklayın ve sonra metnininizi girin.

Bir seçimi kaldırmak için, seçili nesnenin dışındaki herhangi bir alana tıklayın, veya Escape tuşuna basın.

Bir araca çift tıklayarak, birden fazla görev için kullanabilirsiniz. Aracı tek tıklamayla çağırırsanız, görevin tamamlanmasından önceki son seçimi geri çevirir.

Seçim

Mevcut belgedeki nesneleri seçmenizi sağlar.

Icon

Seçim

Çizgi Rengi

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

Çizgi Rengi

Dolgu Rengi

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

Alan

Line

Mevcut belgede sürüklediğiniz yere düz bir çizgi çizer. Çizgiyi 45 derece ile sınırlamak için sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

Icon Line

Çizgi

Dikdörtgen

Belgenizde sürüklediğiniz yere dolu bir dikdörtgen çizer. Dikdörtgenin köşesini yerleştirmek istediğiniz yere tıklayın ve istediğin boyuta kadar sürükleyin. Bir kare çizmek için, sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.

Dikdörtgen Simgesi

Dikdörtgen

Elips

Belgenizde sürüklediğiniz yere dolu bir elips çizer. Elipsin köşesini yerleştirmek istediğiniz yere tıklayın ve istediğin boyuta kadar sürükleyin. Bir daire çizmek için, sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.

Elips Simgesi

Elips

Oklar

Mevcut slayt veya sayfaya düz çizgiler, oklu çizgiler ve boyut çizgileri ekleyebileceğiniz Oklar araç çubuğunu açar.

Eğri

Çizim çubuğundaki Eğri simgesi Çizgiler araç çubuğunu açar, buradan mevcut slayta çizgiler ve şekiller ekleyebilirsiniz.

Eğim Simgesi

Eğri nesne

Bağlayıcılar

Icon Connector

Bağlayıcı

Mevcut slayttaki nesnelere bağlayıcılar ekleyebileceğiniz Bağlayıcılar araç çubuğunu açın. Bağlayıcı nesneleri birbirine bağlayan bir doğrudur ve nesneler hareket ettiğinde onlara bağlı kalır. Eğer bir bağlayıcılı nesneyi kopyalarsanız bağlayıcısını da kopyalamış olursunuz.

Temel Şekiller

Belgenize grafik ekleyebileceğiniz Temel Şekiller araç çubuğunu açar.

Icon Basic shapes

Temel Şekiller

Sembol Şekilleri

belgenize grafik ekleyebileceğiniz Sembol Şekilleri araç çubuğunu açar.

Icon Symbol Shapes

Simge Şekiller

Kalın Oklar

Belgenize grafik ekleyebileceğiniz Kalın Oklar araç çubuğunu açar.

Icon Block arrows

Kalın Oklar

Akış Çizelgesi

Belgenize grafil ekleyebileceğiniz Akış Çizelgesi araç çubuğunu açar.

Icon Flowcharts

Akış Çizelgeleri

Belirtme çizgisi

Belgenize grafik ekleyebildiğiniz Belirtme araç çubuğunu açar.

Icon Callouts

Belirtme Çizgisi

Yıldızlar ve Bayraklar

Belge içerisine grafik ekleyebileceğiniz Yıldızlar ve Afişler araç çubuğu açar.

Icon Stars

Yıldızlar

3B Nesneleri

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

3B Nesneleri

Döndür

Bu aracı nesneyi döndürmek için kullanabilirsiniz.

Icon Rotate

Döndür

Hizalama

Seçili nesnelerin hizalamasında değişiklik yapar.

Hizala Simgesi

Hizalama

Düzenle

Seçili nesnenin yığınlama sırasını değiştirir.

Düzenle Simgesi

Sıralama

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Icon Distribute

Distribute

Gölge

Seçili çizim nesnesine bir gölge ekler. Eğer nesnenin hali hazırda gölgesi var ise, bu gölge kaldırılır. Eğer bu simgeye bir nesne seçili değilken tıklarsanız, gölge çizdiğiniz bir sonraki nesneye eklenir.

Icon Add Shadow

Gölge

Kırp

Seçilen grafiği kırpar ya da ölçeklendirir. Aynı zamanda grafiği özgün boyutuna da geri yükleyebilirsiniz..

Icon Crop

Kırp

Image Filter

Görüntü çubuğu üzerindeki bu simge seçili resim üzerinde çeşitli süzgeçler kullanabildiğiniz Grafik Süzgeci çubuğunu açar.

Icon Filter

Süzgeç

Noktaları Düzenle

Seçilen çizim nesnesinin şeklini değiştirmenize izin verir.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Yapışkan Noktaları Düzenle Simgesi

Yapışkan Noktaları Düzenle

Çekme Açık/Kapalı

Seçilen nesneler için 3B efektleri açar ve kapatır.

Çekme Açık/Kapalı Simgesi

Çekme Açık/Kapalı

Lütfen bizi destekleyin!