Durum Çubuğu

Durum çubuğu su an için seçilmiş nesne hakkında bilgiyle birlikte, belgeniz hakkında bilgi görüntüler, ilgili iletişim pencerelerini açabilmek için bazı durum çubuğu göstergelerini çift tıklayabilirsiniz.

Mevcut Boyut

İmlecin X ve Y konumları ile seçili nesnenin boyutunu görüntüler.

Yakınlaştır

Mevcut sayfa gösterim yakınlaştırma katsayısını belirtir.

Belgeyi Değiştirmek

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Güncel Slayt/Seviye

Toplam slayt sayısıyla takip edilen geçerli slayt sayısını gösterir.

Mevcut Sayfa Biçemi

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Lütfen bizi destekleyin!