Çizgi ve Doldurma Çubuğu

Çizgi ve Dolgu Araç çubuğu geçerli görünüme uygulayabileceğiniz, komutları ve seçenekleri bulundurur.

note

With no object selected in the workspace, if you set the shape attributes like line thickness, line color, line style, area fill type and area fill style with the Line and Filling bar, then the line and filling settings are applied to new shapes, as direct formatting, overriding the shape Default Drawing Style attributes. To reset the attributes of the Line and Filling bar to those of the Default Drawing Style, unselect any object in the workspace and double-click on the Default Drawing Style entry in the Styles pane of the Sidebar. The next object you draw shows the Default Drawing Style.


Konum ve Boyut

Seçilen nesneyi yeniden boyutlandırır, taşır, döndürür veya eğer.

Icon Position and Size

Konum ve Boyut

Align Objects

Seçili nesneleri diğer bir nesneye göre hizalar.

En Öne getir

Seçili nesneyi diğerlerinin önüne getirecek şekilde yığınlama sırasını değiştirir.

Icon Bring to Front

En Öne Getir

Öne Getir

Seçilen nesneyi yığının en önündeki nesneye yaklaşacak şekilde bir seviye öne taşır.

Icon Bring Forward

Bir Öne Getir

Arkaya Gönder

Seçilen nesneyi yığınlama sıralamasında bir seviye aşağı gönderir.

Icon Send Backward

Bir Alta Gönder

En Alta Gönder

Seçili nesneyi yığınlama sıralamasında diğer nesnelerin en arkasına taşır.

Icon Send to Back

En Alta Gönder

Nesnenin Önüne

Seçtiğiniz nesneyi belirlediğiniz diğer nesnenin önüne taşıyarak yığınlama sırasını değiştirir. Seçilen nesnelerin ekrandaki konumları değişmez.

Nesnenin Arkasına

Seçilen nesneyi belirlediğiniz nesnenin arkasına alarak yığınlaşma sırasını değiştirir. Seçilen nesnenin ekrandaki konumu değişmeyecektir.

Çizgi Biçemi

Kullanmak istediğiniz çizgi biçemini seçin.

Icon Line Style

Çizgi Biçemi

Line Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

Çizgi Rengi

Çizgi için bir renk seçin.

Icon Line Color

Çizgi Rengi

Alan Biçemi / Doldurma

Seçili çizim nesnesine uygulamak istediğiniz doldurma türünü seçin.

Icon Area Style / Filling

Yüzey Biçemi/Dolgusu

Gölge

Seçili çizim nesnesine bir gölge ekler. Eğer nesnenin hali hazırda gölgesi var ise, bu gölge kaldırılır. Eğer bu simgeye bir nesne seçili değilken tıklarsanız, gölge çizdiğiniz bir sonraki nesneye eklenir.

Icon Add Shadow

Gölge

Ok Biçemi

Ok Başlıkları araç çubuğunu açar. Seçilli satırın sonundaki biçemi belirlemek için gösterilen sembolleri kullanın.

Icon Line Ends

Ok Biçemi

Flip Vertically

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Transformations

Seçili nesne(ler)in şeklini, yönelimini veya doluluğunu düzenler.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Biçemler

Display Grid

Enables or disables the grid.

Izgaraya Uydur

Çerçevelerin, çizim ögelerinin ve kontrollerinin sadece ızgara noktaları arasında haraket ettirilebileceğini belirler. Uydurma ızgarasının durumunu sadece mevcut eylemde değiştirmek için, basılı iken bir nesneyi sürükleyin.

Helplines While Moving

Activates or deactivates the display of guides when moving an object.

Lütfen bizi destekleyin!