Araç Çubukları

Bu konu LibreOffice varsayılan araç çubuğu düzenini açıklar.

Standart Çubuk

Standart Çubuk bütün LibreOffice uygulamalarında kullanılmaktadır.

Sunum

Slaytlar için yaygın komutlar.

Çizim Çubuğu

Çizim çubuğu çoğunlukla düzenleme araçlarını içerir. Ek komutları içeren bir araç çubuğunu açmak için sonraki ok simgesini tıklayın.

Bul Çubuğu

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Anahat Çubuğu

Anahat Görünümü'nde, Anahat Araç çubuğu sıkça kullanılan düzenleme araçlarını barındırır. Simgeyle ilgili ek komutları içeren araç çubuğunu açmak için, simgeye bitişik aşağı okuna tıklayın.

Slayt Sıralama Çubuğu

Slayt Sıralayıcı görünümünde, Slayt Sıralayıcı araç çubuğu kullanılabilir.

Çizgi ve Doldurma Çubuğu

Çizgi ve Dolgu Araç çubuğu geçerli görünüme uygulayabileceğiniz, komutları ve seçenekleri bulundurur.

Slayt Görünüm Çubuğu

Slayt sıralayıcı görünümü ile birlikte, Slayt Görünümü araç çubuğunu açar.

Tablo Araç Çubuğu

Tablo Çubuğu tabloyu düzenlerken gerek duyulan işlevleri içerir. İmlecinizi tablo içine doğru hareket ettirdiğinizde görünür hale gelir.

Metin Biçimlendirme Çubuğu

Metin Biçimlendir Araç çubuğunu görüntülemek için, imleci bir metin nesnesi içine yerleştirin.

Resim Çubuğu

Seçilmiş olan grafik nesne(ler)inin rengini, kontrastını ve parlaklığını ayarlamak için Resim çubuğunu kullanın.

Düzenleme Noktaları Çubuğu

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Seçenek Çubuğu

Seçenek Araç Çubuğu'nu görüntülemek için, Görünüm - Araç Çubukları - Seçenekler menüsünü seçin.

Renk Araç Çubuğu

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Durum Çubuğu

Durum çubuğu su an için seçilmiş nesne hakkında bilgiyle birlikte, belgeniz hakkında bilgi görüntüler, ilgili iletişim pencerelerini açabilmek için bazı durum çubuğu göstergelerini çift tıklayabilirsiniz.

3B Ayarları

3B Ayarları araç çubuğu seçili 3B nesnelerin özelliklerini kontrol eder.

Yazı Sanatı

Yazı Sanatı araç çubuğu bir Yazı Sanatı nesnesi seçtiğiniz zaman açılır.

Ekle

Belgenize resimler, hesap tabloları, grafikler dahil nesneler ekleyin.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Lütfen bizi destekleyin!