Değiştir

Belgenizdeki nesneleri düzenlemeniz için komutları bulundurur.

Döndür

Seçilmiş nesneleri döndürür.

Yansıtma

Seçili nesneyi yatay veya dikey yansıtır.

Dönüştür

Seçilen nesnenin dönüştürülmesi için seçenekler.

Düzenle

Seçili nesnenin yığınlama sırasını değiştirir.

Align Objects

Seçili nesneleri diğer bir nesneye göre hizalar.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Nesne İsmi

Seçilen nesneye Gezgin'de kolayca bulabilmeniz için bir isim atar.

Grupla

Seçili nesneleri tek bir nesne gibi taşınabilmeleri için gruplar.

Grubu çöz

Seçili grubu ayrık nesnelere dönüştürür.

Gruba gir

Seçili grubu açar, böylece her bir nesneyi düzenleyebilirsiniz. Eğer seçili grup iç içe grup içeriyorsa, alt gruplar üzerinde bu komutu tekrarlayabilirsiniz.

Gruptan Çık

Gruptan çıkar böylece gruptaki nesneleri artık düzenleyemezsiniz.

Birleştir

İki veya daha fazla seçili nesneyi tek bir şekle dönüştürür. Gruplama'dan farklı olarak birleştirilmiş bir nesne yığınlaştırma sırasına göre en alttaki nesnenin özelliklerini alır. Birleştirilmiş nesneleri ayırabilirsiniz ama nesnelerin asıl özellikleri kaybolacaktır.

Bölme

Birleştirilmiş bir nesneyi parçalarına ayırır. Oluşan nesneler birleştirilmiş nesneyle aynı çizgiye ve özelliklere sahip olurlar.

Şekiller

İki veya daha fazla seçilmiş nesneden şekil oluşturur.

Bağla

İki veya daha fazla doğruyu, Bézier eğrisi veya diğer nesneleri çizgiyle birleştirerek bir doğru veya Bézier eğrisi oluşturur. Dolgu içeren kapalı nesneler doğrulara dönüşürler ve dolgularını kaybederler.

Kopar

Bağlan komutuyla oluşturulan çizgileri kaldırır.

Lütfen bizi destekleyin!