Ekle

Bu menü belge içine yeni öğeler eklemek için kullanılan komutları içerir, örneğin, grafikler, nesneler, özel karakterler ve diğer dosyalar.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Ses veya Video

Belgenize bir video veya ses dosyası ekler.

Chart

Inserts a chart.

Tablo

Mevcut slayt veya sayfaya yeni bir tablo ekler.

Medya

Bu alt menü resim, ses veya video gibi eklenebilecek kaynakları temsil eder.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Şekil

Bu alt menü belgeye eklenebilecek çizgi, çember, üçgen, kare gibi şekilleri ve gülen surat, kalp veya çiçek gibi şekilleri barındırır.

Snap Point/Line

Nesneleri hızlıca hizalayabileceğiniz bir kavrama noktası veya kavrama çizgisi (kılavuz olarak da bilinir) ekler. Kavrama noktaları ve çizgileri çıktılarda görüntülenmezler.

Metin Kutusu

Yatay metin yönünde mevcut belge içine sürüklediğiniz bir metin kutusu çizer. Belge içerisinde istediğiniz bir yerde metin kutusunu istediğiniz boyutta çizin ve daha metni yapıştırın veya yazın. Dönmüş bir metin elde etmek için metin kutusunu döndürün.

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Floating Frame

Mevcut belgeye bir kayan çerçeve ekler. Kayan çerçeveler başka bir dosyanın içeriğini görüntülemek için HTML belgelerinde kullanılırlar.

Yazı Sanatı Galerisi

Belgenize standart yazı tipi biçimlendirmesiyle eklenmesi mümkün olmayan biçimlendirilmiş metni ekleyebileceğiniz Yazı Sanatı penceresini açar.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Biçimlendirme İşareti

Özel biçimlendirme işaretleri ekleyebileceğiniz bir alt menü açar.

Slide Number

Slayt numarası ya da sayfa numarası ekler.

Alanlar

Slaydınıza ekleyebileceğiniz genel alanları listeler.

Üst bilgi ve Alt bilgi

Slaytların ve ana slaytın üstündeki ve altındaki yer tutuculara metin ekler veya var olan metni değiştirir.

Form Kontrolü

Bu alt menü metin kutusu, onay kutusu, seçenek düğmesi ve liste kutusu gibi belgeye eklenebilecek form kontrollerini barındırır.

Lütfen bizi destekleyin!