Menüler

Takip eden bölüm listesinde menüler ve iletişim öğeleri için yardım konuları bulunmaktadır.

Not Simgesi

Menü komutlarını kullanabilmeniz için üstünde çalışmak istediğiniz belgeyi içeren pencere seçilmiş olmalıdır. Benzer olarak nesneye bağlı menü komutlarını kullanabilmeniz için, belgede bir nesne seçmiş olmanız gerekir.


Uyarı Simgesi

Menüler içerik duyarlıdır. Bu menü öğeleri gerçekleştirilecek iş ile alakalı şekilde görünürler anlamına gelir. Eğer imleç bir metin içindeyse, bütün menü öğeleri bir metnin düzenlenmesi için gerekli olan komutlardan oluşur. Eğer belge içinde bir grafik seçmişseniz, grafiklerin düzenlenmesi için gerekli komutları içeren menü öğelerini görürsünüz.


Dosya

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Edit

This menu contains commands for editing the contents of the current document.

Görünüm

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Ekle

Bu menü belge içine yeni öğeler eklemek için kullanılan komutları içerir, örneğin, grafikler, nesneler, özel karakterler ve diğer dosyalar.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Slide

This menu provides slide management and navigation commands.

Slayt Gösterisi

Bir slayt gösterisini çalıştırmak için komutları ve seçenekleri bulundurur.

Tools

Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.

Pencere

Belge pencerelerini organize edebileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz komutları bulundurur.

Yardım

Yardımı menüsü LibreOffice Yardım sistemini başlatmanıza ve kontrol etmenize izin verir.

Lütfen bizi destekleyin!